Informační povinnost fondu Conseq Repofond

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 6 456 540 916,67 1,0720 402 537 128 430 441 824,96 160 607 858 171 773 926,00
31. 7. 2023 6 129 182 640,05 1,0655 488 440 952 519 184 294,70 114 098 381 121 349 029,39
30. 6. 2023 5 689 070 135,29 1,0604 435 804 660 461 038 142,33 156 018 958 165 050 715,65
31. 5. 2023 5 443 950 151,24 1,0552 320 427 479 337 124 341,49 108 775 413 114 433 163,27
30. 4. 2023 5 097 233 006,79 1,0489 379 352 517 397 257 167,46 118 012 061 123 543 708,56
31. 3. 2023 4 834 221 147,01 1,0438 524 429 343 546 021 309,78 135 784 199 141 439 336,20
28. 2. 2023 4 464 389 919,54 1,0389 458 943 314 475 379 068,18 96 247 070 99 686 213,46
31. 1. 2023 4 068 059 747,78 1,0339 465 556 243 480 045 693,94 79 786 482 82 301 519,42
31. 12. 2022 3 501 626 053,37 1,0289 767 297 573 787 805 563,43 105 503 571 108 314 751,97
30. 11. 2022 2 957 063 967,11 1,0242 569 055 942 581 141 766,49 42 519 597 43 447 206,70
31. 10. 2022 2 255 347 801,81 1,0180 809 677 088 822 266 558,44 33 685 036 34 217 536,48
30. 9. 2022 1 605 377 293,48 1,0131 869 702 941 878 534 600,86 13 533 727 13 670 112,09
31. 8. 2022 734 458 567,84 1,0083 589 403 895 592 652 445,49 32 409 618 32 529 587,58
31. 7. 2022 82 876 928,42 1,0013 171 446 661 171 591 000,76 0 0,00