Konkrétní informace o složkách benchmarků

Konkrétní informace o jednotlivých složkách benchmarků fondů obhospodařovaných společností Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates: (LECPTREU Index)

​​​Měří výkonnost korporátních dluhopisů investičního stupně, denominované v eurech a mají kupón s pevnou úrokovou sazbu.
 • Metodolgie
 • Report
 • Aktuální reporty a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

​Bloomberg Global Treasury Index (index BTSYTRUU)

Sleduje výkonnost státních dluhopisů investičního stupně na rozvinutých a rozvíjejících se trzích v lokální měně. Váha každého dluhopisu v indexu je úměrná jeho tržní hodnotě.
 • Metodolgie
 • Report
 • Aktuální reporty a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Bloomberg Develop Markets Large & Mid Cap Index (DM Index)

Měří výkonnost akcií obchodovaných na globálních rozvinutých akciových trzích. Každá akcie v indexu je vážena podle své tržní kapitalizace.
 • Metodolgie
 • Report
 • Aktuální reporty a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Index (EM Index) 

Měří výkonnost akcií obchodovaných na globálních rozvíjejících se akciových trzích. Každá akcie v indexu je vážena podle své tržní kapitalizace.
 • Metodolgie
 • Report
 • Aktuální reporty a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Bloomberg Series-E Poland Govt All 1Y+ (BEPDGA Index)

Měří výkonnost množiny všech obchodovaných polských státních dluhopisů denominovaných v PLN se splatností nad 1 rok a s pevnou úrokovou sazbou, přičemž vahami jednotlivých dluhopisových emisí je jejich aktuální tržní kapitalizace

Index PX 

Akciový index pražské burzy, který je tvořen nejlikvidnějšími akciemi kótovanými na pražské burze.
 • Aktuální složení a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Index WIG 

Akciovým index varšavské burzy cenných papírů, který je tvořen nejlikvidnějšími akciemi kótovanými na varšavské burze.
 • Aktuální složení a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Index BUX 

Akciový index budapešťské burzy cenných papírů, který je tvořen nejlikvidnějšími akciemi kótovanými na budapešťské burze.
 • Aktuální složení a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

SETX EUR Index  

Index je indexem burz v regionu jihovýchodní Evropy, který je tvořen nejlikvidnějšími akciemi kótovanými na těchto burzách.
 • Aktuální složení a další informace lze nalézt na internetových stránkách zde

Bloomberg Series-E Czech Govt All > 1yr Bond Index (BZECGA Index)

Měří výkonnost množiny všech obchodovaných českých státních dluhopisů denominovaných v CZK se splatností nad 1 rok a s pevnou úrokovou sazbou, přičemž vahami jednotlivých dluhopisových emisí je jejich aktuální tržní kapitalizace.

6M PRIBOR

Průměrná šestiměsíční úroková sazba mezibankovních výpůjček od referenčních bank, kalkulovaná administrátorem Czech Financial Benchmark Facility a zveřejňovaná agenturou Bloomberg pod tickerem PRIB06M Index.
 • Metodologie
 • Aktuální informace lze nalézt na internetových stránkách zde
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.