Conseq Investment Management, a.s.

Politiky

  • Politika integrace rizik k udržitelnosti 

Souhrn postoje Conseq k udržitelnému investování

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. Conseq si je vědom, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, na niž se zaměřuje Conseq již od roku poloviny roku 2010, kdy vytvořil fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie (Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV). Do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). Produkty zaměřené na udržitelné investování jsou často označovány jako “ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (nejčastěji investiční fondy) jsou prostředkem investování do společností, které splňují nadstandardní požadavky na způsob výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (například Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otevřený podílový fond). Conseq v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje i takové projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí. Conseq nezastává v oblasti udržitelného investování radikální postoj. Filozofie Conseq v přístupu k odpovědnému investování se odráží zejména ve snaze nabídnou širokou škálu produktů, z nichž si každý investor může vybrat takový, který odpovídá jeho postoji k tématu udržitelnosti.

Podrobný popis integrace rizik udržitelnosti do investičního rozhodování naleznete zde. Informace o charakteru jednotlivých fondů Conseq pak naleznete ve statutech těchto fondů.

Informace o předávání pokynů zákazníků

Údaje o Společnosti dle vyhlášky č. 163/2014 Sb.

Na této stránce Společnost uveřejňuje informace podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, a dále podle dříve platných vyhlášek č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Výroční zprávy

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., jakožto obchodníkem s cennými papíry, vzniklé ze smlouvy o poskytování investičních služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, finanční arbitr (www.finarbitr.cz).

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., vzniklé ze smlouvy o poskytnutí garance, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Výše uvedené spotřebitelské spory, vzniklé ze smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), lze také řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Informace o struktuře konsolidačního celku, jehož je Společnost součástí

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.