Conseq Investment Management, a.s.

Politiky

Informace o předávání pokynů zákazníků

Údaje o Společnosti dle vyhlášky č. 163/2014 Sb.

Na této stránce Společnost uveřejňuje informace podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, a dále podle dříve platných vyhlášek č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Výroční zprávy

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., jakožto obchodníkem s cennými papíry, vzniklé ze smlouvy o poskytování investičních služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, finanční arbitr (www.finarbitr.cz).

Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a společností Conseq Investment Management, a.s., vzniklé ze smlouvy o poskytnutí garance, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Výše uvedené spotřebitelské spory, vzniklé ze smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), lze také řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Informace o struktuře konsolidačního celku, jehož je Společnost součástí

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.