Conseq penzijní společnost, a.s.

Politiky

  • Politika integrace rizik k udržitelnosti 

Souhrn postoje Conseq k udržitelnému investování

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. Conseq si je vědom, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, na niž se zaměřuje Conseq již od roku poloviny roku 2010, kdy vytvořil fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie (Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV). Do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). Produkty zaměřené na udržitelné investování jsou často označovány jako “ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (nejčastěji investiční fondy) jsou prostředkem investování do společností, které splňují nadstandardní požadavky na způsob výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (například Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otevřený podílový fond). Conseq v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje i takové projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí. Conseq nezastává v oblasti udržitelného investování radikální postoj. Filozofie Conseq v přístupu k odpovědnému investování se odráží zejména ve snaze nabídnou širokou škálu produktů, z nichž si každý investor může vybrat takový, který odpovídá jeho postoji k tématu udržitelnosti.

Podrobný popis integrace rizik udržitelnosti do investičního rozhodování naleznete zde. Informace o charakteru jednotlivých fondů Conseq pak naleznete ve statutech těchto fondů.

Informace o výsledku hospodaření fondů Conseq penzijní společnosti, a.s.

Informace o struktuře fondů Conseq penzijní společnosti, a.s.

Conseq penzijní společnost - výroční zprávy

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory mezi účastníkem a Conseq penzijní společností, a.s., vzniklé ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Reklamační řád

Výše uvedené spotřebitelské spory, vzniklé ze smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), lze také řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Výbor pro audit

Funkce výboru pro audit společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, plní dozorčí rada společnosti. Společnost nezřídila výbor pro audit, neboť splňuje výjimku danou ustanovením § 44b odst. 1 zákona o auditorech.

Členy dozorčí rady společnosti jsou:
Ing. Aurelian Teppervien
Ing. Martina Čermáková
Ing. Petr Zahradník

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.