Conseq penzijní společnost, a.s.

Politiky

Informace o výsledku hospodaření fondů Conseq penzijní společnosti, a.s.

Informace o struktuře fondů Conseq penzijní společnosti, a.s.

Conseq penzijní společnost - výroční zprávy

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory mezi účastníkem a Conseq penzijní společností, a.s., vzniklé ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Reklamační řád

Výše uvedené spotřebitelské spory, vzniklé ze smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), lze také řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Výbor pro audit

Funkce výboru pro audit společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, plní dozorčí rada společnosti. Společnost nezřídila výbor pro audit, neboť splňuje výjimku danou ustanovením § 44b odst. 1 zákona o auditorech.

Členy dozorčí rady společnosti jsou:
Ing. Aurelian Teppervien
Ing. Martina Čermáková
Ing. Petr Zahradník

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.