Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Sagittarius ESG

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2024 168 930 459,29 0,9417 1 371 172 1 278 099,81 4 690 699 4 384 101,38
31. 12. 2023 172 153 432,97 0,9422 1 325 837 1 220 997,53 1 431 951 1 322 871,22
30. 11. 2023 164 865 032,51 0,9018 1 402 949 1 237 520,23 8 807 296 7 714 816,85
31. 10. 2023 161 107 088,23 0,8470 1 747 329 1 504 850,89 6 759 030 5 741 038,61
30. 9. 2023 169 693 530,59 0,8692 1 404 775 1 249 649,99 816 520 734 137,87
31. 8. 2023 175 067 117,25 0,8994 1 503 502 1 342 786,45 2 779 957 2 471 750,25
31. 7. 2023 179 855 368,42 0,9180 3 065 935 2 775 397,79 2 313 815 2 098 766,05
30. 6. 2023 176 090 744,62 0,9023 1 679 695 1 504 884,76 2 996 254 2 664 795,73
31. 5. 2023 172 097 087,01 0,8759 2 140 476 1 889 253,33 1 034 431 912 774,19
30. 4. 2023 173 043 113,86 0,8857 1 882 012 1 662 664,09 5 208 261 4 602 550,49
31. 3. 2023 175 032 091,02 0,8809 2 271 670 1 959 405,52 2 139 142 1 850 684,29
28. 2. 2023 171 894 058,17 0,8656 3 250 447 2 857 052,49 1 950 096 1 695 427,67
31. 1. 2023 173 395 463,97 0,8790 6 341 845 5 447 192,84 236 540 206 991,71
31. 12. 2022 161 235 757,27 0,8434 25 742 917 22 231 563,07 7 050 207 5 968 539,60
30. 11. 2022 148 890 810,01 0,8633 11 076 259 9 550 160,72 3 467 180 3 003 967,15
31. 10. 2022 136 897 659,74 0,8304 4 128 403 3 344 435,62 1 188 075 975 007,49
30. 9. 2022 131 119 168,89 0,8098 1 999 755 1 707 784,41 43 745 37 438,23
31. 8. 2022 137 990 579,41 0,8626 1 541 328 1 380 002,39 563 635 500 000,61
31. 7. 2022 140 770 694,08 0,8854 3 781 926 3 204 625,81 0 0,00
30. 6. 2022 129 284 204,02 0,8330 8 032 779 6 906 110,70 9 634 8 495,26