Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Taurus

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 261 987 702,40 0,8512 3 740 392 3 252 577,98 2 679 160 2 311 960,64
30. 9. 2023 269 343 469,28 0,8781 3 645 742 3 283 218,32 2 193 712 1 954 231,92
31. 8. 2023 277 254 053,19 0,9082 4 877 386 4 383 203,46 2 007 782 1 799 009,35
31. 7. 2023 279 937 186,37 0,9257 3 874 700 3 523 621,30 1 566 805 1 430 007,81
30. 6. 2023 271 769 807,79 0,9056 3 526 650 3 170 117,20 5 409 263 4 844 704,11
31. 5. 2023 263 632 351,83 0,8730 4 193 570 3 681 323,25 787 622 696 891,72
30. 4. 2023 262 578 627,06 0,8794 4 871 185 4 281 442,44 4 454 880 3 891 439,01
31. 3. 2023 260 553 243,76 0,8739 7 296 225 6 230 318,62 2 743 263 2 338 198,68
28. 2. 2023 251 670 556,55 0,8572 5 528 792 4 834 086,51 3 281 917 2 836 927,27
31. 1. 2023 253 881 198,39 0,8714 20 284 783 17 209 739,61 1 016 901 864 726,36
31. 12. 2022 226 025 329,42 0,8307 38 835 027 33 251 998,10 859 372 720 976,43
30. 11. 2022 200 953 089,97 0,8583 56 881 691 48 557 313,40 570 197 473 568,54
31. 10. 2022 146 238 887,95 0,8225 7 788 723 6 211 275,73 1 697 407 1 335 629,51
30. 9. 2022 136 100 640,45 0,7926 6 908 547 5 807 740,44 2 392 150 2 029 894,05
31. 8. 2022 143 239 730,88 0,8567 6 925 534 6 127 448,97 562 557 500 000,66
31. 7. 2022 142 051 873,37 0,8832 8 623 844 7 214 346,63 0 0,00
30. 6. 2022 124 846 711,43 0,8202 11 868 556 10 181 395,56 1 901 1 599,62
31. 5. 2022 123 396 186,75 0,8792 11 283 652 9 654 223,25 226 066 200 000,59
30. 4. 2022 115 415 829,86 0,8927 11 224 996 10 400 134,10 0 0,00
31. 3. 2022 111 336 557,04 0,9430 8 896 340 8 123 119,28 2 959 2 738,85