Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Taurus

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 297 404 616,43 0,9995 3 437 122 3 465 567,51 1 139 932 1 139 430,64
30. 4. 2024 290 589 586,58 0,9841 4 656 435 4 624 272,95 13 148 521 13 058 303,05
31. 3. 2024 306 781 476,54 1,0099 3 165 680 3 151 459,99 2 816 998 2 805 198,85
29. 2. 2024 298 236 388,72 0,9829 3 181 787 3 088 310,89 2 700 646 2 618 191,64
31. 1. 2024 290 243 476,68 0,9581 3 528 410 3 325 670,20 3 805 513 3 597 244,82
31. 12. 2023 287 395 448,76 0,9478 3 083 153 2 858 870,23 5 212 536 4 810 790,58
30. 11. 2023 277 475 325,43 0,9087 3 481 438 3 092 040,20 5 935 289 5 176 584,58
31. 10. 2023 261 987 702,40 0,8512 3 740 392 3 252 577,98 2 679 160 2 311 960,64
30. 9. 2023 269 343 469,28 0,8781 3 645 742 3 283 218,32 2 193 712 1 954 231,92
31. 8. 2023 277 254 053,19 0,9082 4 877 386 4 383 203,46 2 007 782 1 799 009,35
31. 7. 2023 279 937 186,37 0,9257 3 874 700 3 523 621,30 1 566 805 1 430 007,81
30. 6. 2023 271 769 807,79 0,9056 3 526 650 3 170 117,20 5 409 263 4 844 704,11
31. 5. 2023 263 632 351,83 0,8730 4 193 570 3 681 323,25 787 622 696 891,72
30. 4. 2023 262 578 627,06 0,8794 4 871 185 4 281 442,44 4 454 880 3 891 439,01
31. 3. 2023 260 553 243,76 0,8739 7 296 225 6 230 318,62 2 743 263 2 338 198,68
28. 2. 2023 251 670 556,55 0,8572 5 528 792 4 834 086,51 3 281 917 2 836 927,27
31. 1. 2023 253 881 198,39 0,8714 20 284 783 17 209 739,61 1 016 901 864 726,36
31. 12. 2022 226 025 329,42 0,8307 38 835 027 33 251 998,10 859 372 720 976,43
30. 11. 2022 200 953 089,97 0,8583 56 881 691 48 557 313,40 570 197 473 568,54
31. 10. 2022 146 238 887,95 0,8225 7 788 723 6 211 275,73 1 697 407 1 335 629,51