Best Solution Funds SICAV, a.s. - Progresivní podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 1 281 123 118,30 1,1831 20 241 828 24 154 460,69 9 308 194 11 111 592,54
30. 4. 2024 1 258 946 216,59 1,1745 25 786 629 30 385 538,42 11 737 409 13 806 510,39
31. 3. 2024 1 259 836 294,73 1,1909 21 729 040 25 468 854,59 9 222 700 10 774 259,15
29. 2. 2024 1 214 309 755,57 1,1616 20 543 778 23 425 998,20 21 152 975 24 040 096,30
31. 1. 2024 1 169 947 329,38 1,1185 21 783 252 24 046 974,38 5 688 274 6 279 965,82
31. 12. 2023 1 150 086 091,67 1,1167 20 690 516 22 457 482,76 11 275 634 12 201 862,63
30. 11. 2023 1 084 549 533,75 1,0628 42 062 849 44 200 909,56 8 419 788 8 841 705,21
31. 10. 2023 1 003 319 885,91 1,0167 27 136 126 28 186 492,25 8 471 595 8 813 341,42
30. 9. 2023 1 011 339 457,14 1,0446 24 014 841 25 563 697,35 6 372 677 6 777 048,52
31. 8. 2023 1 013 402 605,39 1,0662 23 166 651 24 641 403,56 5 621 426 5 974 332,24
31. 7. 2023 1 018 712 689,32 1,0919 27 664 633 29 369 534,23 6 558 947 7 005 224,08
30. 6. 2023 964 924 154,25 1,0582 18 253 900 19 288 086,91 6 231 942 6 582 941,75
31. 5. 2023 927 703 366,47 1,0310 20 921 005 21 832 115,52 5 296 255 5 523 653,63
30. 4. 2023 924 486 200,92 1,0455 19 801 529 20 622 005,36 7 952 291 8 308 108,20
31. 3. 2023 903 769 222,63 1,0360 22 941 548 23 235 536,06 4 671 271 4 758 755,03
28. 2. 2023 875 748 614,96 1,0253 20 645 977 21 576 871,22 3 381 247 3 530 670,47
31. 1. 2023 871 635 044,66 1,0416 22 953 260 23 557 980,50 2 925 069 2 978 624,12
31. 12. 2022 814 054 397,92 0,9966 22 117 814 22 455 248,02 1 690 566 1 717 803,54
30. 11. 2022 813 246 014,39 1,0212 21 850 103 21 722 809,10 8 889 912 8 824 370,83
31. 10. 2022 747 932 985,31 0,9547 21 244 005 19 611 930,15 1 986 839 1 840 086,27