Best Solution Funds SICAV, a.s. - Progresivní podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2021 531 311 550,90 1,1376 38 311 229 44 900 115,71 1 610 731 1 889 383,04
31. 10. 2021 498 418 172,73 1,1582 62 586 793 70 604 846,95 338 062 375 915,00
30. 9. 2021 407 641 309,09 1,1074 27 162 975 30 973 276,26 148 862 169 643,96
31. 8. 2021 391 759 929,78 1,1486 30 632 724 34 707 241,85 1 130 352 1 286 236,83
31. 7. 2021 349 498 337,74 1,1217 34 803 664 38 870 578,30 1 103 291 1 236 088,44
30. 6. 2021 310 462 322,32 1,1172 26 217 041 29 076 224,71 309 509 344 482,98
31. 5. 2021 277 670 569,48 1,1020 25 497 102 27 762 123,85 1 458 286 1 590 550,47
30. 4. 2021 250 500 768,93 1,0990 64 397 657 70 624 310,78 698 060 763 059,41
31. 3. 2021 175 840 033,43 1,0706 37 401 693 39 518 773,07 754 729 801 296,30
28. 2. 2021 133 235 263,41 1,0442 33 388 441 35 614 008,38 631 681 656 053,79
31. 1. 2021 97 763 338,32 1,0309 42 933 204 44 972 735,39 122 129,98
31. 12. 2020 53 409 368,29 1,0290 45 340 137 45 926 009,41 437 095 449 246,24
30. 11. 2020 7 017 260,04 1,0025 6 993 744 6 998 694,53 0 0,00
31. 10. 2020 6 261,00 1,0000 6 261 6 261,00 0 0,00