Best Solution Funds SICAV, a.s. - Progresivní podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2023 1 084 549 533,75 1,0628 42 062 849 44 200 909,56 8 419 788 8 841 705,21
31. 10. 2023 1 003 319 885,91 1,0167 27 136 126 28 186 492,25 8 471 595 8 813 341,42
30. 9. 2023 1 011 339 457,14 1,0446 24 014 841 25 563 697,35 6 372 677 6 777 048,52
31. 8. 2023 1 013 402 605,39 1,0662 23 166 651 24 641 403,56 5 621 426 5 974 332,24
31. 7. 2023 1 018 712 689,32 1,0919 27 664 633 29 369 534,23 6 558 947 7 005 224,08
30. 6. 2023 964 924 154,25 1,0582 18 253 900 19 288 086,91 6 231 942 6 582 941,75
31. 5. 2023 927 703 366,47 1,0310 20 921 005 21 832 115,52 5 296 255 5 523 653,63
30. 4. 2023 924 486 200,92 1,0455 19 801 529 20 622 005,36 7 952 291 8 308 108,20
31. 3. 2023 903 769 222,63 1,0360 22 941 548 23 235 536,06 4 671 271 4 758 755,03
28. 2. 2023 875 748 614,96 1,0253 20 645 977 21 576 871,22 3 381 247 3 530 670,47
31. 1. 2023 871 635 044,66 1,0416 22 953 260 23 557 980,50 2 925 069 2 978 624,12
31. 12. 2022 814 054 397,92 0,9966 22 117 814 22 455 248,02 1 690 566 1 717 803,54
30. 11. 2022 813 246 014,39 1,0212 21 850 103 21 722 809,10 8 889 912 8 824 370,83
31. 10. 2022 747 932 985,31 0,9547 21 244 005 19 611 930,15 1 986 839 1 840 086,27
30. 9. 2022 693 920 205,09 0,9081 21 308 365 20 751 026,68 4 580 416 4 529 475,76
31. 8. 2022 737 695 307,63 0,9870 21 171 786 21 660 959,91 2 615 889 2 686 940,87
31. 7. 2022 742 245 668,41 1,0183 22 241 711 21 526 100,24 3 406 178 3 296 341,93
30. 6. 2022 671 311 309,95 0,9455 24 138 253 23 590 032,04 1 672 870 1 614 759,04
31. 5. 2022 704 763 647,77 1,0250 43 457 203 43 238 306,55 3 687 905 3 708 609,05
30. 4. 2022 674 211 506,22 1,0408 29 268 003 31 211 601,31 641 049 686 943,18