Best Solution Funds SICAV, a.s. - Progresivní podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2021 97 763 338,32 1,0309 42 933 204 44 972 735,39 122 129,98
31. 12. 2020 53 409 368,29 1,0290 45 340 137 45 926 009,41 437 095 449 246,24
30. 11. 2020 7 017 260,04 1,0025 6 993 744 6 998 694,53 0 0,00
31. 10. 2020 6 261,00 1,0000 6 261 6 261,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení