Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2021 27 462 428,44 1,0131 9 510 139 9 739 797,74 49 539 50 613,81
31. 12. 2020 17 985 679,80 1,0191 14 325 168 14 507 825,16 0 0,00
30. 11. 2020 3 351 115,73 1,0085 3 322 246 3 339 867,44 0 0,00
31. 10. 2020 500,00 1,0000 500 500,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení