Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 385 027 021,10 1,1106 5 968 775 6 643 907,64 20 418 305 22 810 824,08
30. 4. 2024 396 263 607,77 1,0973 9 920 824 10 899 066,46 3 469 854 3 820 653,85
31. 3. 2024 391 443 201,40 1,1037 5 404 863 5 929 173,07 3 860 649 4 215 093,68
29. 2. 2024 384 513 937,30 1,0889 9 105 161 9 825 347,96 1 575 892 1 696 880,49
31. 1. 2024 370 236 247,26 1,0713 6 946 458 7 413 154,70 4 997 102 5 320 017,51
31. 12. 2023 368 963 431,60 1,0737 7 654 676 8 101 701,95 3 627 090 3 851 338,11
30. 11. 2023 356 761 859,36 1,0505 20 141 545 21 021 652,66 4 358 914 4 553 532,83
31. 10. 2023 329 117 167,63 1,0163 7 379 197 7 563 677,40 1 518 918 1 558 192,88
30. 9. 2023 326 999 353,43 1,0284 8 510 116 8 848 775,32 3 369 416 3 486 323,45
31. 8. 2023 325 777 465,36 1,0414 7 570 515 7 875 264,96 3 525 267 3 667 232,50
31. 7. 2023 325 229 580,05 1,0532 10 889 124 11 308 964,79 2 696 892 2 813 340,68
30. 6. 2023 311 930 067,01 1,0377 4 543 432 4 710 185,67 4 721 769 4 877 987,52
31. 5. 2023 308 517 849,79 1,0257 5 241 239 5 385 721,21 4 085 884 4 192 702,35
30. 4. 2023 308 499 411,93 1,0296 5 450 400 5 593 435,44 636 547 652 070,59
31. 3. 2023 302 487 923,15 1,0260 7 196 846 7 272 891,85 2 049 990 2 075 504,42
28. 2. 2023 293 228 298,85 1,0123 2 573 245 2 631 698,85 1 749 332 1 791 565,77
31. 1. 2023 294 314 897,38 1,0190 9 186 445 9 196 498,61 1 469 799 1 481 987,30
31. 12. 2022 278 568 914,20 0,9909 10 430 972 10 422 007,34 2 374 307 2 371 275,49
30. 11. 2022 273 794 455,16 1,0027 8 039 729 7 969 233,88 2 245 261 2 171 236,70
31. 10. 2022 257 829 931,02 0,9647 2 696 242 2 570 901,99 2 555 331 2 427 000,41