Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 329 117 167,63 1,0163 7 379 197 7 563 677,40 1 518 918 1 558 192,88
30. 9. 2023 326 999 353,43 1,0284 8 510 116 8 848 775,32 3 369 416 3 486 323,45
31. 8. 2023 325 777 465,36 1,0414 7 570 515 7 875 264,96 3 525 267 3 667 232,50
31. 7. 2023 325 229 580,05 1,0532 10 889 124 11 308 964,79 2 696 892 2 813 340,68
30. 6. 2023 311 930 067,01 1,0377 4 543 432 4 710 185,67 4 721 769 4 877 987,52
31. 5. 2023 308 517 849,79 1,0257 5 241 239 5 385 721,21 4 085 884 4 192 702,35
30. 4. 2023 308 499 411,93 1,0296 5 450 400 5 593 435,44 636 547 652 070,59
31. 3. 2023 302 487 923,15 1,0260 7 196 846 7 272 891,85 2 049 990 2 075 504,42
28. 2. 2023 293 228 298,85 1,0123 2 573 245 2 631 698,85 1 749 332 1 791 565,77
31. 1. 2023 294 314 897,38 1,0190 9 186 445 9 196 498,61 1 469 799 1 481 987,30
31. 12. 2022 278 568 914,20 0,9909 10 430 972 10 422 007,34 2 374 307 2 371 275,49
30. 11. 2022 273 794 455,16 1,0027 8 039 729 7 969 233,88 2 245 261 2 171 236,70
31. 10. 2022 257 829 931,02 0,9647 2 696 242 2 570 901,99 2 555 331 2 427 000,41
30. 9. 2022 252 823 582,91 0,9464 3 831 884 3 717 606,27 1 543 154 1 519 290,40
31. 8. 2022 259 625 460,68 0,9803 5 950 996 5 948 999,92 1 025 210 1 024 472,72
31. 7. 2022 259 741 089,42 0,9993 7 242 958 7 045 771,21 1 189 787 1 153 808,22
30. 6. 2022 244 112 570,03 0,9616 7 499 753 7 339 090,32 1 258 766 1 224 609,57
31. 5. 2022 248 497 339,52 1,0035 9 119 466 8 988 825,26 1 849 272 1 829 729,94
30. 4. 2022 241 698 715,21 1,0056 7 875 343 8 110 824,21 595 816 623 064,23
31. 3. 2022 242 754 444,52 1,0415 17 839 574 18 222 183,69 2 109 178 2 134 117,62