Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2021 186 707 100,31 1,0731 13 876 619 15 097 741,64 204 352 222 822,65
31. 10. 2021 173 257 595,86 1,0807 19 109 075 20 376 191,97 3 044 416 3 210 767,45
30. 9. 2021 152 461 062,00 1,0569 18 325 511 19 754 240,92 961 557 1 040 500,83
31. 8. 2021 137 168 707,01 1,0810 8 678 363 9 333 777,26 512 481 551 997,56
31. 7. 2021 126 967 918,60 1,0694 6 930 630 7 394 698,63 38 142 40 501,50
30. 6. 2021 119 015 332,70 1,0642 9 987 578 10 561 494,47 406 160 429 620,36
31. 5. 2021 107 857 342,33 1,0548 12 461 496 13 025 885,12 462 392 483 297,78
30. 4. 2021 94 593 976,81 1,0481 29 692 353 31 007 191,26 52 655 54 910,22
31. 3. 2021 62 524 217,47 1,0315 17 493 581 17 910 809,74 416 977 428 171,76
28. 2. 2021 44 364 804,68 1,0190 16 445 065 16 969 551,86 17 639 18 000,60
31. 1. 2021 27 462 428,44 1,0131 9 510 139 9 739 797,74 49 539 50 613,81
31. 12. 2020 17 985 679,80 1,0191 14 325 168 14 507 825,16 0 0,00
30. 11. 2020 3 351 115,73 1,0085 3 322 246 3 339 867,44 0 0,00
31. 10. 2020 500,00 1,0000 500 500,00 0 0,00