MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 743 533 350,81 1,1020 17 418 618 19 108 211,08 5 503 553 6 037 754,60
31. 8. 2021 727 542 602,61 1,0977 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2021 726 623 180,92 1,0963 15 533 876 17 006 487,44 1 888 659 2 067 703,87
30. 6. 2021 710 687 349,99 1,0948 322 385 194 340 342 049,31 178 035 187 951,55
31. 3. 2021 312 257 749,36 1,0504 18 921 685 19 814 190,32 2 796 708 2 929 137,42
31. 12. 2020 279 321 724,73 1,0440 55 693 531 57 663 854,61 0 0,00
31. 10. 2020 41 935 169,00 1,0000 205 387 372 205 387 372,00 0 0,00
30. 9. 2020 6 477 866,82 1,0000 6 014 243 6 014 243,00 0 0,00
31. 8. 2020 463 624,00 1,0000 463 624 463 624,00 0 0,00
31. 7. 2020 0,00 1,0000 0 0,00 0 0,00