MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2023 1 843 475 346,37 1,3454 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 1 817 411 652,67 1,3428 61 737 151 81 054 705,56 2 599 109 3 412 370,20
31. 8. 2023 1 699 293 878,91 1,3129 64 570 147 84 190 699,70 7 261 393 9 449 750,79
31. 7. 2023 1 614 683 781,64 1,3053 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 1 609 257 073,12 1,3009 30 200 022 38 779 848,25 2 700 872 3 468 189,71
31. 5. 2023 1 553 110 164,79 1,2841 45 672 751 58 237 427,78 9 820 490 12 514 314,85
30. 4. 2023 1 500 045 912,89 1,2781 37 726 226 47 787 810,48 2 758 835 3 494 616,29
31. 3. 2023 1 448 952 580,81 1,2725 19 856 583 25 039 151,19 3 694 220 4 658 411,44
28. 2. 2023 1 421 949 939,22 1,2667 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 1 415 529 046,01 1,2610 23 954 137 30 016 929,07 3 751 595 4 701 123,69
31. 12. 2022 1 381 297 605,85 1,2531 47 864 168 59 035 664,80 2 148 710 2 650 218,90
30. 11. 2022 1 303 180 442,67 1,2334 43 170 025 53 064 594,75 2 875 753 3 534 875,61
31. 10. 2022 1 249 213 802,74 1,2292 115 053 433 140 664 327,20 7 145 025 8 735 507,58
30. 9. 2022 1 110 633 267,43 1,2226 17 316 183 21 068 599,87 13 923 444 16 940 654,30
31. 8. 2022 1 101 139 757,21 1,2167 48 825 483 58 845 305,98 13 785 056 16 635 339,97
31. 7. 2022 1 052 732 038,09 1,2101 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 1 046 441 260,07 1,2028 29 042 631 33 875 324,77 28 120 582 32 799 846,86
31. 5. 2022 1 013 692 288,90 1,1664 67 024 175 77 494 798,05 8 018 480 9 254 882,74
30. 4. 2022 938 904 811,51 1,1591 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 934 384 255,09 1,1535 46 475 503 53 277 469,33 7 052 097 8 099 873,65