MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 1 500 045 912,89 1,2781 37 726 226 47 787 810,48 2 758 835 3 494 616,29
31. 1. 2023 1 415 529 046,01 1,2610 23 954 137 30 016 929,07 3 751 595 4 701 123,69
31. 12. 2022 1 381 297 605,85 1,2531 47 864 168 59 035 664,80 2 148 710 2 650 218,90
30. 11. 2022 1 303 180 442,67 1,2334 43 170 025 53 064 594,75 2 875 753 3 534 875,61
31. 10. 2022 1 249 213 802,74 1,2292 115 053 433 140 664 327,20 7 145 025 8 735 507,58
30. 9. 2022 1 110 633 267,43 1,2226 17 316 183 21 068 599,87 13 923 444 16 940 654,30
31. 8. 2022 1 101 139 757,21 1,2167 48 825 483 58 845 305,98 13 785 056 16 635 339,97
31. 7. 2022 1 052 732 038,09 1,2101 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 1 046 441 260,07 1,2028 29 042 631 33 875 324,77 28 120 582 32 799 846,86
31. 5. 2022 1 013 692 288,90 1,1664 67 024 175 77 494 798,05 8 018 480 9 254 882,74
30. 4. 2022 938 904 811,51 1,1591 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 934 384 255,09 1,1535 46 475 503 53 277 469,33 7 052 097 8 099 873,65
28. 2. 2022 885 698 539,59 1,1493 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2022 881 588 974,77 1,1440 19 530 575 22 258 996,33 73 666 83 957,14
31. 12. 2021 856 117 340,94 1,1397 116 880 940 129 831 348,16 602 798 669 588,01
30. 11. 2021 705 256 991,56 1,1108 18 515 550 20 483 752,97 66 872 916 73 981 506,97
31. 10. 2021 755 896 498,62 1,1063 15 318 657 16 881 160,00 6 803 292 7 497 227,79
30. 9. 2021 743 533 350,81 1,1020 17 418 618 19 108 211,08 5 503 553 6 037 754,60
31. 8. 2021 727 542 602,61 1,0977 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2021 726 623 180,92 1,0963 15 533 876 17 006 487,44 1 888 659 2 067 703,87