OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV (administrace ukončena 31.12.2021)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2021 1 599 416 898,33 1,1649 63 742 273 75 571 124,06 12 106 975 14 323 583,23
31. 10. 2021 1 557 309 483,83 1,1785 78 850 990 90 950 195,92 10 112 402 11 803 030,23
30. 9. 2021 1 437 895 366,88 1,1479 82 710 962 95 841 080,09 2 145 450 2 485 049,82
31. 8. 2021 1 369 712 805,05 1,1686 51 880 688 60 191 346,60 3 556 522 4 121 494,35
31. 7. 2021 1 297 274 486,49 1,1544 40 840 686 47 287 190,48 2 875 660 3 327 761,45
30. 6. 2021 1 250 326 385,59 1,1515 37 412 768 42 724 116,71 2 087 176 2 373 702,48
31. 5. 2021 1 187 738 736,31 1,1306 43 002 614 48 399 984,93 7 867 175 8 840 147,76
30. 4. 2021 1 155 669 548,24 1,1382 36 435 464 41 387 643,00 1 686 658 1 913 510,01
31. 3. 2021 1 110 795 366,31 1,1328 48 118 148 53 885 421,67 3 343 147 3 726 220,42
28. 2. 2021 1 032 776 141,27 1,1036 35 825 494 39 702 551,36 3 380 275 3 758 038,44
31. 1. 2021 980 387 478,03 1,0852 32 066 677 35 272 381,24 1 873 232 2 059 532,84
31. 12. 2020 948 426 859,75 1,0862 29 981 077 32 342 010,00 1 287 198 1 380 148,97
30. 11. 2020 898 655 667,08 1,0641 30 650 984 32 446 385,74 1 656 930 1 752 212,49
31. 10. 2020 837 431 393,05 1,0269 30 541 614 32 112 102,35 1 971 668 2 068 115,74
30. 9. 2020 820 036 782,75 1,0421 19 949 888 20 550 475,60 2 050 858 2 108 950,89
31. 8. 2020 787 518 521,11 1,0240 19 687 244 19 996 256,85 772 832 782 781,97
31. 7. 2020 747 383 876,96 0,9963 25 858 905 26 133 784,67 1 420 015 1 432 593,81
30. 6. 2020 723 483 152,47 0,9970 25 765 277 25 703 703,73 2 759 320 2 768 156,95
31. 5. 2020 686 071 878,76 0,9764 41 014 668 39 692 228,58 1 911 897 1 857 331,12
30. 4. 2020 640 107 024,96 0,9646 48 798 109 45 435 263,32 5 774 722 5 306 986,99