Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti I1

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 7. 2023 884 718 326,70 1,3492 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2023 832 740 095,48 1,2760 11 578 598 14 741 870,99 12 019 428 15 303 135,74
30. 4. 2023 832 859 416,53 1,2753 4 911 138 6 282 818,83 5 953 559 7 616 388,03
30. 11. 2022 805 449 621,60 1,2745 9 827 414 12 505 384,35 10 740 728 13 667 576,43
31. 10. 2022 805 371 522,36 1,2725 14 523 619 18 435 265,86 9 307 402 11 802 653,60
30. 9. 2022 797 340 690,31 1,2703 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 709 973 562,36 1,2441 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2022 632 261 947,32 1,1820 30 804 124 36 299 723,23 2 595 146 3 056 982,09
30. 4. 2022 598 095 896,41 1,1803 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2022 586 428 728,57 1,1748 13 110 348 15 399 414,76 57 599 67 655,78
30. 11. 2021 525 099 960,14 1,1434 36 067 673 41 355 043,55 515 635 590 568,32
31. 10. 2021 486 296 806,67 1,1478 14 801 913 16 936 348,86 1 353 373 1 548 529,38
30. 6. 2021 270 103 648,32 1,1203 31 417 952 34 506 336,69 12 141 13 334,46
31. 3. 2021 158 097 491,94 1,0947 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2020 134 931 937,15 1,0999 6 382 391 6 873 835,10 0 0,00
31. 10. 2020 80 955 860,00 1,0000 111 309 979 111 309 979,00 0 0,00
30. 9. 2020 4 986 584,00 1,0000 4 644 121 4 644 121,00 0 0,00
31. 8. 2020 342 463,00 1,0000 342 463 342 463,00 0 0,00