Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti I1

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 6. 2021 270 103 648,32 1,1203 31 417 952 34 506 336,69 12 141 13 334,46
31. 3. 2021 158 097 491,94 1,0947 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2020 134 931 937,15 1,0999 6 382 391 6 873 835,10 0 0,00
31. 10. 2020 80 955 860,00 1,0000 111 309 979 111 309 979,00 0 0,00
30. 9. 2020 4 986 584,00 1,0000 4 644 121 4 644 121,00 0 0,00
31. 8. 2020 342 463,00 1,0000 342 463 342 463,00 0 0,00