ZDR Public, podfond Real Estate (CZK)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2024 2 190 365 760,96 1,3633 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 2 180 050 902,73 1,3569 30 917 318 41 679 636,39 19 344 081 26 077 755,60
30. 11. 2023 2 150 409 545,98 1,3481 33 101 129 44 444 885,91 12 332 178 16 558 415,40
31. 10. 2023 2 113 821 489,83 1,3427 20 104 935 26 864 214,15 16 165 852 21 600 811,44
30. 9. 2023 2 098 440 854,19 1,3362 43 226 185 57 317 423,49 17 937 930 23 816 918,34
31. 8. 2023 2 055 151 970,12 1,3301 20 997 632 27 618 185,35 9 363 034 12 315 198,60
31. 7. 2023 2 027 027 230,06 1,3218 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 2 016 943 283,37 1,3153 47 538 559 61 836 610,20 19 738 079 25 690 157,09
31. 5. 2023 1 962 920 479,14 1,3037 31 421 199 40 514 494,02 14 941 095 19 265 047,93
30. 4. 2023 1 932 213 445,78 1,2975 15 411 409 19 795 954,89 12 596 007 16 179 570,99
31. 3. 2023 1 916 517 091,46 1,2894 19 227 824 24 602 000,80 24 483 745 31 326 951,72
28. 2. 2023 1 915 962 460,32 1,2845 25 332 354 32 215 154,60 15 979 663 20 321 337,44
31. 1. 2023 1 896 553 402,27 1,2795 24 955 804 31 354 472,14 18 738 275 23 542 768,73
31. 12. 2022 1 877 183 761,84 1,2717 25 139 735 31 407 070,92 13 689 771 17 102 630,91
30. 11. 2022 1 840 210 775,13 1,2564 22 085 628 27 454 644,18 31 770 801 39 494 282,72
31. 10. 2022 1 841 915 251,77 1,2493 22 055 140 27 299 852,26 23 050 982 28 532 505,52
30. 9. 2022 1 834 007 841,50 1,2431 43 649 973 53 715 656,78 37 549 176 46 208 016,00
31. 8. 2022 1 818 628 625,10 1,2378 48 048 848 58 898 277,87 14 339 027 17 576 779,31
31. 7. 2022 1 766 511 986,94 1,2306 42 982 056 51 733 202,62 12 169 768 14 647 532,77
30. 6. 2022 1 721 883 767,61 1,2258 59 474 211 71 279 841,89 6 655 846 7 977 031,44