QI investiční společnost

Informační povinnost fondu První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

Informační povinnost fondu JET I fond fondů, otevřený podílový fond

Informační povinnost APS Fund Alpha uzavřený investiční fond, a.s.

ČCE(B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Se sídlem Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO 038 27 089; zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20449.

Informační povinnost FQI otevřeného podílového fondu, OPF - stanovení mimořádného obchodního dne

Oznámení podílníkům o obdržení žádosti o odkup podílových listů fondu FQI otevřený podílový fond.V souladu se statutem fondu Vás chceme informovat, že společnost QI investiční společnost, a.s. obdržela Žádost o odkupu podílových listů fondu FQI otevřený podílový fond.

V Praze dne 20.03.2015
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.

Informační povinnost Conseq eko-energetického, OPF - údaje o vlastním kapitálu

V souladu s příslušnými ustanovení statutu fondu, účinného od 15.12.2011, fond již neuveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace podle § 88 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění.

  Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31.3.2011  N/A 1 15 910 904,00 15 910 904,00  0 0,00
30.4.2011 17 817 174,38 0,9963  1 972 622 1 972 622,00 0 0,00
31.5.2011 32 776 341,95 0,9967 15 000 189 15 000 189,00 0 0,00
30.6.2011 89 989 959,96 0,9994 57 162 507 57 162 507,00 0 0,00
31.7.2011 89 908 693,30 0,9985 0 0,00 0 0,00
31.8.2011 122 370 412,58 0,9943 33 019 812 33 000 000,11 0 0,00
30.9.2011 127 246 372,21 1,0340 0 0,00 0 0,00
31.10.2011 127 645 906,27 1,0372 0 0,00 0 0,00
30.11.2011 142 459 782,22 1,0355 14 506 770 15 000 000,18 0 0,00

Informační povinnost Conseq eko-energetického, OPF - stanovení mimořádného obchodního dne

QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.3 c) části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.01.2016.
 
V Praze dne 12.01.2016
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


 QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") v souladu s čl. 1.3 a) části II. statutu Fondu oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond (dále jen "Fond"), že obdržela žádost podílníka o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu k 31.01.2016.

V Praze dne 08.01.2016
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.3 c) části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.07.2015.

V Praze dne 03.07.2015
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") v souladu s čl. 1.3 a) části II. statutu Fondu oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond (dále jen "Fond"), že obdržela žádost podílníka o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu k 31.07.2015.

V Praze dne 01.07.2015
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.3 c) části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 30.04.2015.

V Praze dne 08.04.2015
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") v souladu s čl. 1.3 a) části II. statutu Fondu oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond (dále jen "Fond"), že obdržela žádost podílníka o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu k 30.04.2015.

V Praze dne 06.04.2015
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.3 c) části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.10.2014.

V Praze dne 15.10.2014
představenstvo QI investiční společnosti, a.s. 


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") v souladu s čl. 1.3 a) části II. statutu Fondu oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond (dále jen "Fond"), že obdržela žádost podílníka o vydání nebo odkoupení podílových listů Fondu k 31.10.2014.

Praze dne 10.10.2014
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 30.04.2014.

V Praze dne 15.04.2014
představenstvo QI investiční společnosti, a.s. 


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.03.2013.

V Praze dne 15.03.2013
představenstvo QI investiční společnosti, a.s. 


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.10.2012.

V Praze dne 11.10.2012
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.  


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.7.2012.

V Praze dne 15.7.2012
představenstvo QI investiční společnosti, a.s. 


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.5.2012.

V Praze dne 15.5.2012
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 30.4.2012.

V Praze dne 15.4.2012
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


 QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 31.1.2012.
 
V Praze dne 15.1.2012
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.


 QI investiční společnost, a.s. (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s čl. 1.2 části II. statutu Fondu rozhodlo, že dnem ocenění bude rovněž den 30.9.2011.
 
V Praze dne 15.9.2011
představenstvo QI investiční společnosti, a.s.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2008 byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 28. dubna 2009.

Výroční zpráva za rok 2007 byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 28. dubna 2008.

Pololetní zprávy

Pozvánky na valné hromady fondů

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.