Vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Společnosti Conseq Investment Management, a.s. a partnerská společnosti QI investiční společnost, a.s. získali dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

  • Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq
  • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004912
  • Datum zahájení realizace projektu: 01. 10. 2017
  • Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2019

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.