Conseq Funds investiční společnost, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126, IČ: 24837202, DIČ: CZ699003166

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 05 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@conseq.cz

Základní kapitál:

Kč 4 000 000,00. Společnost je 100% dceřinou společností Conseq Investment Management, a.s.

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Předmět činnosti Conseq Funds investiční společnosti, a.s.:

a) obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
b) provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů

Akcionáři:

Conseq Investment Management, a.s. - 100%

Existence koncernu:

Společnost Conseq Funds investiční společnost, a. s. je součástí koncernu Conseq

Orgány společnosti a management

Představenstvo:
Ing. Jan Vedral, předseda
Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně
Ing. Lukáš Vácha, člen

Dozorčí rada:
Ing. Aurelian Teppervien, předseda
Ing. Richard Siuda, místopředseda
JUDr. Šárka Havlová, člen

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.