Conseq Funds investiční společnost, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126, IČ: 24837202, DIČ: CZ699003166 ("Společnost")

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@conseq.cz

Základní kapitál:

Základní kapitál Společnosti činí 4 000 000,- Kč a byl v plné výši splacen.

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Předmět činnosti Conseq Funds investiční společnosti, a.s.:

Činnost investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb. Předmětem podnikání Společnosti je v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou:
a) obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a
b) provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.
Společnost je oprávněná přesáhnout rozhodný limit.

Akcionáři:

Jediným akcionářem je společnost Conseq Group, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 17983843.

Existence koncernu:

Společnost je součástí koncernu Conseq.

Orgány společnosti a management

Představenstvo:
Ing. Jan Vedral, předseda
Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně
Mgr. Ing. Petr Nemerád, člen představenstva

Dozorčí rada:
Ing. Aurelian Teppervien, předseda
Ing. Hana Seifertová, členka
Ing. Petr Zahradník, MSc., člen

  Conseq FKvI SICAV, a.s.

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25034, IČ: 08805334

   Conseq Funds SICAV, a.s.

   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25033, IČ: 08805105

   Zeptejte se nás

   Vložte bezpečnostní kód:
    Security code
    

   Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.