Conseq penzijní společnost, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020, IČ: 27916430, DIČ: CZ699003166

Společnost byla založena na podzim roku 2012 za účelem nabídky penzijních fondů a programů doplňkového penzijního spoření (tzv. 3. pilíře dříve označovaného jako penzijní připojištění).

Její 100% vlastník, společnost Conseq Investment Management, a.s., se věnuje zejména obhospodařování podílových fondů a individuálních portfolií pro fyzické osoby i institucionální klienty. Založením penzijní společnosti tak Conseq rozšířil spektrum svých aktivit o novou oblast penzijního spoření se státním příspěvkem.

S více než 500 tisíci klienty a objemem majetku pod správou přes 145,5 mld. Kč je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v České republice. Tato česká společnost není součástí žádné finanční skupiny zahrnující banku či pojišťovnu, je tedy plně nezávislou ve svých rozhodováních.

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 225
fax: +420 225 988 202
e-mail: penze@conseq.cz

Klientský servis je k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin s tím, že v tomto časovém rozpětí můžete kontaktovat naše call centrum (infolinku), v případě potřeby osobní schůzky jsou Vám naši zaměstnanci k dispozici každý všední den v době od 9 do 17 hodin na výše uvedené adrese sídla společnosti. Pro domluvení termínu osobní schůzky prosím vyplňte kontaktní formulář zde. Jste-li již naším klientem, poprosíme o uvedení čísla Vaší smlouvy nebo Vašeho rodného čísla.

Základní kapitál:

Kč 51 000 000,00

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Předmět činnosti Conseq penzijní společnosti, a.s.:

  • provozování jiné činnosti než penzijní připojištění, která bezprostředně souvisí s provozováním penzijního připojištění
  • provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu
  • shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření

Akcionáři:

Conseq Investment Management, a.s. - 100 %

Existence koncernu:

Společnost Conseq penzijní společnost, a. s. je součástí koncernu Conseq

Orgány společnosti a management

Představenstvo:
Ing. Jan Vedral, předseda
Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně
Ing. Richard Siuda, člen
Ing. Tomáš Vystrčil, člen

Dozorčí rada:
Ing. Aurelian Teppervien, předseda
Ing. Martina Čermáková
Ing. Petr Zahradník

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.