QI investiční společnost, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985, IČ: 27911497, DIČ: CZ699003166

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 222
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@qiis.cz
www: www.qiis.cz

Základní kapitál:

Kč 4 000 000,00. Společnost je 100% dceřinou společností Conseq Investment Management, a.s.

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Předmět činnosti QI investiční společnosti, a.s.:

Kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

Členství v asociacích:

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Akcionáři:

Conseq Investment Management, a.s. - 100 %

Existence koncernu:

Společnost QI investiční společnost, a. s. je součástí koncernu Conseq

Orgány společnosti a management

Představenstvo:

Ing. Jan Vedral, předseda
Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., místopředsedkyně
Mgr. Ing. Petr nemerád, člen
 

Dozorčí rada:

Ing. Aurelian Teppervien, předseda
Andrea Krumlová Teppervienová, člen
Ing. Hana Seifertová, člen

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.