Naši ľudia

Jan Vedral

Predseda predstavenstva


Po absolvovaní Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe pracoval v Investičnej banke. V roku 1992 nastúpil do Agrobanky Praha (dnes Moneta Money Bank) a vo funkcii hlavného makléra sa zúčastnil prvých transakcií na formujúcom sa českom primárnom i sekundárnom kapitálovom trhu. Koncom roku 1994 inicioval založenie spoločnosti Conseq Finance, v ktorej čele pôsobil až do roku 2003. Po celú dobu priamo zodpovedal za divíziu operácií, skupinu obchodovania s akciami a skupinu investičného managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral ako hlavný investičný manažér, ktorý vedie investičný tím a stanovuje hlavné investičné stratégie. Spolu s Hanou Blovskou sa podieľa na rozhodovaní o obchodnej politike firmy a jej operatívnom riadení.

 

Jan Vedral

Hana Blovská

Podpredsedníčka predstavenstva


Vyštudovala matematickú analýzu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Prvé štyri roky svojej praxe, od roku 1993, pracovala v Československej obchodnej banke. Najskôr v odboru custody, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa odboru obchodovania s cennými papiermi. Na oboch týchto pozíciách bola zodpovedná najmä za prípravu produktov a budovanie vzťahov s klientmi z radov medzinárodných finančných inštitúcií. V custody sa okrem iného spolupodieľala na vzniku procesov, ktoré umožnili vstup prvým zahraničným investorom na novo vzniknutý český kapitálový trh. V odbore obchodovania s cennými papiermi zasa naopak otvárala cestu prvým českým investorom na zahraničné kapitálové trhy. Tieto svoje skúsenosti ďalej mala možnosť uplatniť v spoločnosti Expandia Finance na pozícii riaditeľky divízie sales and trading. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpila v roku 1999 a riadila tu skupinu investičného managementu. Po založení dcérskej spoločnosti Conseq Investment Management sa stala jej riaditeľkou. Do jej zodpovednosti patrí štrukturácia produktov, ich marketing a predaj. Ďalej sa zameriava na nadväzovanie a rozvoj vzťahov s klientmi a distribučnými zástupcami.

 

Hana Blovská

Lukáš Vácha

Člen predstavenstva a obchodný riaditeľ pre inštitucionálnu a privátnu klientelu


Absolvoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe a v rámci akademického programu študoval tiež Universität zu Köln v Kolíne nad Rýnom. Od roku 2000 do konca roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a. s. ako obchodník s dlhopismi. V rokoch 2003 až 2005 pôsobil v Českej sporiteľni, a. s. ako produktový manažér pre segment malých a stredných firiem, kde mal na starosti úverové produkty pre financovanie energeticky úsporných projektov a obnoviteľných zdrojov energie v spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Svetovej banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a. s., člen skupiny ČSOB ako account manager pre inštitucionálnych klientov. V decembri 2008 sa vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má ako obchodný riaditeľ na starosti sekciu privátnych a inštitucionálnych klientov.

Lukáš Vácha

Richard Siuda

Člen predstavenstva a riaditeľ predaja


Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe s vedľajšou špecializáciou Peňažná ekonómia a bankovníctvo. Na začiatku posledného roku štúdia bol v roku 2001 prijatý do spoločnosti Conseq Investment Management na pozíciu portfólio administrátor. Mal na starosti administráciu fondov Conseq Invest a súvisiacu komunikáciu s írskymi poskytovateľmi služieb (depozitár, audit, atď.), a ďalej oceňovanie portfólií individuálnych klientov, analýzu výkonnosti týchto portfólií a prípravu reportingu. Po dvoch rokoch prestúpil v spoločnosti na pozíciu manažéra predaja zodpovedného najmä za školenie investičných poradcov a servis obchodným partnerom a klientom. Na začiatku roku 2006 bol menovaný do pozície riaditeľa pre predaj investičných produktov prostredníctvom externých distribučných sietí a na jeseň toho istého roku zvolený za člena predstavenstva.

Richard Siuda

Ondřej Matuška

Člen predstavenstva a senior portfólio manažér


Absolvoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pri štúdiu pracoval v Hospodárskych novinách ako odborný redaktor pre oblasť zahraničných kapitálových trhov. Po ukončení štúdia pôsobil kratší čas ako analytik v oddelení komerčného bankovníctva Erste Bank Sparkassen CR, neskôr Českej sporiteľne. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpil v roku 2000. Ako junior portfólio manažér zodpovedal za riadenie cash-flow klientskych portfólií a exekúcií investičných rozhodnutí. Od roku 2003 pôsobí ako portfólio manažér v Conseq Investment Management, kde je primárne zodpovedný za dlhopisové zložky klientskych portfólií a za fondy Conseq Invest Dlhopisový, Konzervatívny dlhopisový a Dlhopisov novej Európy. V investičnom tíme s Janom Vedralom sa podieľa na vytváraní investičných stratégií. V auguste roku 2008 bol zvolený za člena predstavenstva.

Ondřej Matuška
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.