Z histórie

Conseq Finance, a.s.

               ...pár slov o zakladateľovi

Spoločnosť Conseq Finance bola založená v lete 1994 za účelom obchodovania s cennými papiermi. V jeseni toho istého roku jej Ministerstvo financií ČR udelilo na túto činnosť licenciu.

Na českom finančnom trhu začala spoločnosť aktívne podnikať v jari 1995 a okrem základného imania vo výške 300 tis. Kč disponovala len odvahou, schopnosťami a entuziazmom svojich zakladateľov - Jana Vedrala, Aureliano Tepperviena a Jiřího Kaňáka -, ktorých v závere roka významne posilnil štvrtý spoločník - Tomáš Sysel. Vo svojich začiatkoch sa špecializovala na obchodovanie s cennými papiermi s fixným výnosom. V tejto oblasti sa bezprostredne po prvom roku svojej činnosti zaradila medzi popredných obchodníkov s cennými papiermi na českom trhu.

V roku 1996 Conseq Finance vstúpila na Burzu cenných papierov Praha, získala od ČNB devízovú licenciu a stala sa členom prestížnej skupiny priamych účastníkov aukcií štátnych dlhopisov.

V nasledujúcich rokoch Conseq Finance rozšírila spektrum svojich činností o obchodovanie s akciami, oblasť firemných financií a najmä o obhospodarovanie individuálnych portfólií a management a distribúciu podielových fondov, ktoré neskôr previedla na svoju dcérsku spoločnosť Conseq Investment Management, a. s.. Z pohľadu obratu obchodov s cennými papiermi sa Conseq Finance stala v roku 1997 najväčším nebankovým obchodníkom s cennými papiermi v Českej republike a túto pozíciu si udržala až do konca roku 2002, kedy utlmila brokerskú činnosť.

Conseq Investment Management, a.s.

               ...zrodenie nezávislého investičného manažéra

Rast významu služieb investičného managementu v rámci Conseq Finance a potreba oddeliť ich poskytovanie od ostatných obchodných aktivít firmy vyústili v závere roku 2000 v rozhodnutie založiť stopercentnú dcérsku spoločnosť špecializovanú len na investičný management. V novembri 2000 bola teda jediným akcionárom - spoločnosťou Conseq Finance - založená Conseq Investment Management, a.s., a na začiatku nasledujúceho roka, po obdŕžaní príslušnej licencie, na ňu boli prevedené všetky doterajšie aktivity Conseq Financie v oblasti obhospodarovania individuálnych portfólií (vrátane pracovného tímu pod vedením riaditeľky Hany Blovskej). V rokoch 2001-2002 sa Conseq Investment Management sústredil na získanie nových klientov a dobudovanie zázemia (informačný systém, systém riadenia rizík, internej procedúry, reporting atď.). Objem obhospodarovaných aktív sa v tomto období zdvojnásobil, čím spoločnosť pevne zakotvila medzi najvýznamnejšími investičnými manažérmi v Českej republike.
Ďalším medzníkom v živote Conseq Investment Management bol rok 2003. Spoločnosť prevzala od Conseq Finance management fondov Conseq Invest PLC a rozšírila svoje podnikateľské aktivity o distribúciu podielových listov otvorených investičných fondov, a to nielen fondov Conseq Invest, ale aj fondov svojich obchodných partnerov BNP Paribas Asset Management (fondy Parvest) a Franklin Templeton Investments. V budovaniu distribučných kanálov Conseq Invesment Management nadviazala na činnosť, ktorú až do konca roka 2003 vykonávala materská spoločnosť Conseq Finance.

Okrem zmien v podnikateľskej činnosti došlo v roku 2003 k významným zmenám v akcionárskej štruktúre a managementu spoločnosti:

  • V januári 2003 uplatnila Hana Blovská opciu na nákup 20% akcií spoločnosti Conseq Investment Management a v marci sa stala 20% akcionárom tejto spoločnosti.
  • V priebehu roka sa akcionári Conseq Finance tiež dohodli, že odkúpia od Conseq Finance zostávajúcich 80% akcií Conseq Investment Management, a to v rovnakom pomere, v ktorom sa vtedy podieľali na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Conseq Finance. K realizícii tejto transakcie došlo v decembri 2003. 
  • Pracovný tím Conseq Investment Management posilnil Jan Vedral – jeden zo zakladateľov, dlhoročný predseda predstavenstva a riaditeľ Conseq Finance - a stal sa hlavným investičným manažérom a predsedom predstavenstva.

V súčasnosti je Conseq Investment Management pevnou súčasťou kapitálového trhu v Českej republike. Objemom obhospodarovaného majetku sa Conseq Investment Management radí medzi najväčších investičných manažérov v Českej republike.

O spokojnosť klientov, ktorými sú najmä domáci inštitucionálni investori, domáce priemyselné podniky, v menšej miere aj municipality a takisto aj významná skupina privátnych klientov, sa stará stabilizovaný a veľmi kvalitný profesionálny tím.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie