Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania strony (dalej tylko "Warunki") regulują zasady korzystania ze strony internetowej www.conseq.pl (dalej tylko "Strona Conseq"). Dostawcą i administratorem Strony Conseq jest spółka Conseq Investment Management, a.s. (dalej tylko "Conseq").

Prawa autorskie i znaki towarowe
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść i struktura Strony Conseq są chronione prawem autorskim oraz, że Conseq jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Informacje zawarte na Stronie Conseq nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do wykorzystania jakiegokolwiek zawartego na niniejszej stronie obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo.

Zawartość Strony Conseq
Wszelkie informacje zawarte na Stronie Conseq mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość Strony, Conseq jest przygotowywana ze źródeł, które Conseq uzna za wiarygodne. Jednak w żadnym przypadku Conseq nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność niniejszych informacji.
Conseq zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do zmiany lub usunięcia dowolnej części Strony Conseq.
Informacje, dane, analizy, opinie lub inne komunikaty opublikowane na Stronie Conseq należy oceniać w odniesieniu do warunków, w których zostały sporządzone oraz czasu ich pierwszej publikacji na Stronie Conseq.
Zawartość Strony Conseq, o ile nie zaznaczono inaczej, nie ma charakteru oferty, inwestycyjnego bądź innego zalecenia, propozycji ani zaproszenia do złożenia zlecenie emisji i/lub odkupu jakiegokolwiek tytułu uczestnictwa lub wezwania, sugestii czy propozycji do zawarcia umowy lub rozpoczęcia negocjacji w sprawie jakiejkolwiek transakcji lub innego działania ze strony Conseq.  
Dlatego pożądanym jest, by przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej skonsultować swoją sytuację finansową z doradcą finansowym. Zgodnie z przepisami regulującymi zasady zbiorowego inwestowania, Conseq zwraca uwagę na ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne.

Prawa użytkownika Strony Conseq
Strona Conseq jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego ich użytkowników.
Użytkownik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Conseq do: (i) archiwizowania, rozpowszechniania i podawania do publicznej wiadomości danych, informacji szczegółowych i artykułów zawartych na niniejszej stronie, przy czym zakaz ten dotyczy również dystrybucji nazw, w tym prezentacji treści w innych bazach danych i dziełach; (ii) wykorzystywania zawartości Strony Conseq do systematycznego przetwarzania i tworzenia baz danych oraz działań innych niż użytek osobisty; (iii) tworzenia bezpośredniego linku (hiperłącza) do zawartości Strony Conseq.    
W przypadku uzyskania zgody Conseq, spółka musi być zawsze wskazana jako źródło informacji, a wykorzystany plik nie może być zmieniony co do treści lub w żaden inny sposób.
Jakakolwiek ingerencja w projekt techniczny bądź treść oraz charakter Strony Conseq jest zabroniona.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji
Każdy użytkownik korzysta ze Strony Conseq na własne ryzyko.
Conseq nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności informacji zawartych na niniejszej stronie, jak również możliwości połączenia i bezbłędnego funkcjonowania Strony Conseq.
Conseq nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie bądź pośrednie powstałe w związku dostępem i użytkowaniem Strony Conseq, jak również za szkody powstałe w wyniku częściowego i/lub całkowitego braku funkcjonalności, niemożności połączenia się z niniejszymi stronami i/lub niemożności korzystania z ich treści.  
Conseq nie ponosi również odpowiedzialności za reklamę lub inne formy promocji prowadzone przez jakiekolwiek osoby trzecie za pośrednictwem Strony Conseq. 
Conseq nie ponosi odpowiedzialności za treść lub możliwe nieprawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem Strony Conseq, jak również za zobowiązania osób, które oferują, dostarczają lub pośredniczą w usługach na takich stronach. Conseq nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z których można połączyć się ze Stroną Conseq, jak również za zobowiązania osób, które oferują, dostarczają lub pośredniczą w usługach na takich stronach. 

Zarządzanie danymi zarejestrowanych użytkowników
Dostęp do części Mój Conseq na Stronie Conseq może być całkowicie lub częściowo uzależniony od udostępnienia niektórych danych osobowych użytkownika w rozumieniu czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. W takim przypadku Conseq będzie przetwarzać niniejsze dane osobowe zgodnie z prawem i zawsze w taki sposób, by uniknąć jakichkolwiek szkód na osobie, której dane dotyczą. Wszelkie informacje zawarte w części Mój Conseq są poufne i przeznaczone do użytku wyłącznie przez osobę uprawnioną do korzystania z niniejszej usługi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jest surowo zabronione. Niniejsze informacje nie zastępują wyciągów i informacji, które są wysyłane do klienta bezpośrednio przez Conseq.    

Oświadczenie o wykorzystaniu plików cookies
Strona Conseq, zgodnie z przepisami prawa, przechowuje na Twoim urządzeniu pliki, ogólnie nazywane cookies – małe pliki danych, dzięki którym odwiedzane strony internetowe zapamiętują działania i ustawienia wprowadzone przez użytkownika, a których w przyszłości nie trzeba będzie ponownie wprowadzać. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia, są jednak mają znaczenie dla ochrony prywatności. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji tożsamości odwiedzających stronę ani do nadużycia danych logowania.
Strona Conseq wykorzystuje również pliki cookies stron trzecich, takie jak usługi Google (Google Analytics, w tym funkcje dla reklamodawców czy Google AdWords). Pliki te są zarządzane przez strony trzecie i nie mamy dostępu do odczytu lub zapisu niniejszych danych.

Zgoda na przechowywanie plików cookies
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje piki cookies, chyba że przeglądarka jest ustawiona inaczej. Korzystając z niniejszych stron internetowych wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies. Wykorzystanie plików cookies możesz ograniczyć lub zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać informacje na temat ustawień konkretnej przeglądarki, skorzystaj z poniższych adresów wsparcia: 

Ważność i skuteczność
O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Warunki są ważne i obowiązują od daty ich pierwszej publikacji na Stronie Conseq. 

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.