Conseq

Poplatky

S investicemi do podílových listů je spojeno několik typů poplatků:

  • vstupní poplatky
  • manažerské poplatky
  • ostatní poplatky a náklady

Vstupní poplatky jsou stanovovány procentním podílem z investované částky, příp. u pravidelných investic z částky plánovaných vkladů za celou dobu programu (v takovém případě je aplikovaná zvýhodněná sazba vstupního poplatku), a jsou strženy při realizaci investice. Sazba poplatku je stanovena sazebníkem pro každý produkt zvlášť a odvíjí se od výše investované částky a typu fondu / portfolia.

 

Smlouvy o obstarání:

Poplatky pro produkt Classic Invest, Active invest a Horizont Invest 

 

Smlouvy o obhospodařování (starší typ smlouvy):

Poplatky pro produkt Active Invest

Poplatky pro produkt  Horizont Invest 

 

Manažerské poplatky (odměna investičního manažera za obhospodařování fondu / portfolia) jsou stanoveny procentním podílem z průměrného ročního objemu investice a jsou z hodnoty investice průběžně strhávány po celou dobu jejího trvání.

 

Další poplatky již tvoří náklady třetích stran související s konkrétní investicí, typicky tedy poštovné, poplatek do garančního fondu obchodníků s cennými papíry, poplatek za platbu v cizí měně nebo za expresní platbu.