Conseq

Conseq Invest PLC

 Základní informace o společnosti:

Název:Conseq Invest plc
Právní forma:investiční společnost s proměnlivým základním jměním
Datum založení:30.8.2000
Země registrace:Irsko
Registrační číslo:329465
Adresa:

5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland

Ředitelé společnosti:Jim Cleary, Jamie Murphy, Jan Martinec, Richard Siuda, Ondřej Matuška, Veronika Jůvová
Regulační orgán:Central Bank of Ireland

 

Proč investovat do fondů Conseq Invest?

 

 

Fondy Conseq Invest investují svěřené prostředky do české ekonomiky a do ekonomik okolních zemí. Nákupem těchto fondů tedy nejen výhodně investujete své úspory, ale také podporujete hospodářský růst České republiky a celého našeho regionu.

Fondy byly strukturovány s cílem nabídnout investorům optimální produkt zahrnující:
  • výjimečné investiční příležitosti, jež díky vstupu do Evropské unie skýtají finanční trhy v České republice a ostatních středoevropských zemích;
  • absence kurzového rizika - investice do korunových fondů nenese pro investora riziko změny měnového kurzu české koruny vůči dalším měnám;
  • přízeň irských daňových zákonů;
  • spolehlivou ochranu evropské regulace kolektivního investování.

Rodina fondů Conseq Invest v současné době zahrnuje 4 fondy:

  • Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový - korunový fond peněžního trhu
  • Conseq Invest Dluhopisový - fond korunových dluhopisů
  • Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy - fond dluhopisů zemí střední a východní evropy
  • Conseq Invest Akciový - středoevropský akciový fond

  

Investiční manager

Investičním manažerem fondů Conseq Invest je společnost Conseq Investment Management, a.s., která obhospodařuje kromě fondů portfolia také dalším institucionálním klientům z řad pojišťoven, státních fondů, měst, podniků apod. Objem aktiv ve správě se pohybuje v řádech miliard korun.

  

Depozitář, administrátor

Depozitář: BNP Paribas Securities Services Dublin Branch
Administrátor, registrační agent: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.