Conseq

BNP Paribas

 

Francouzská banka BNP Paribas je podle tržní kapitalizace jednou z největších bank eurozóny a svou nabídkou více než 60 fondů Parvest přináší investiční řešení do každého počasí.

Základní informace o společnosti:

Název:BNP Paribas L1, Parvest, Parworld, Pareturn
Právní forma:investiční společnost s proměnlivým základním jměním
Datum založení:27.3.1990
Země registrace:Lucembursko
Registreční číslo:B 33 363
Adresa:5, rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Prezident společnosti:Gilles de Vaugrigneuse
Regulační orgán:CSSF (Komise pro dozor finančního sektoru, Lucembursko)
WWW stránky:allcountry-am.bnpparibas.com

 

Proč investovat do fondů Parvest?

Nabídka fondů Parvest je skutečně široká. Lze mezi nimi nalézt jak globální i specializované fondy akciové, tak širokou škálu fondů dluhopisových, od konzervativních, zaměřených na krátkodobé či střednědobé dluhopisy, přes dluhopisové fondy bez limitů durace portfolia, až po fondy vysoce výnosných rizikových dluhopisů.

 
Rodina fondů Parvest registrovaných v ČR v současné době zahrnuje zhruba 60 fondů.

 

 

Investiční manager

Název hlavního managera: BNP Paribas Asset Management
Celková aktiva pod správou: 326 mld EUR (k 31. 12 2006)
Distribuce fondů: 66 zemí světa
Mateřská společnost: BNP Paribas

Společnost BNP Paribas Asset Management kromě fondů Parvest obhospodařuje individuální portfolia také pro institucionální klienty, jako jsou pojišťovny, penzijní fondy, centrální banky a různé mezinárodní organizace. Její mateřská společnost, francouzská banka BNP Paribas, vznikla v roce 2000 fúzí dvou bank založených již v polovině 19. století. Její tržní kapitalizace byla v roce 2004 největší ze všech bank ze zemí eurozóny a společnost Standard&Poors hodnotí její dlouhodobé závazky ratingem AA- (údaj k pololetí roku 2004).

S cílem dosáhnout při obhospodařování fondů co možná nejlepších výsledků BNP Paribas Asset Management často svěřuje obhospodařování vybraných tříd aktiv, na jejichž řízení se sama nespecializuje, externím asset managerům, kteří dosahují při řízení té které třídy aktiv dlouhodobě nejlepších výsledků. Pravidelně společnost spolupracuje např. s Fisher Francis Trees&Watts, Neuberger Bergman, Massachusetts Financial Services nebo T Rowe Price.

 

 

Depozitář, administrátor

Depozitář, administrátor, registrační agent: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.