Conseq

Classic Invest

Classic Invest (Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů) je základním produktem pro privátní investory v naší nabídce. V rámci fondové platformy nabízíme podílové listy téměř dvou desítek investičních společností s více než 800 podílovými fondy různých příležitostí.

Se smlouvou Classic Invest můžete do všech námi nabízených podílových fondů investovat formou:

  • Jednorázové investice: od 10 000 Kč / fond
  • Následná jednorázová investice: od 500 Kč / fond
  • Pravidelné měsíční investice: od 500 Kč / fond
  • Pravidelná čtvrtletní investice:od 1000 Kč / fond

Výše vstupního poplatku závisí na typu vybraného fondu (akciový, dluhopisový, peněžní trh) a objemu investice, viz Sazebník poplatků.