Conseq

Active Invest

Široké rozložení rizika, výběr fondů největších světových správců a aktivní obhospodařování portfolia – to jsou hlavní výhody fondů Active Invest. Tyto fondy fondů umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investování. Každý fond má jasně definovanou investiční strategii a investiční limity, které definují poměr potenciálu výnosu a rizika. 

Investiční manažer: Conseq Investment Management, a. s.

Investiční strategie: Konzervativní, Vyvážená, Dynamická

Jednorázové investice: od 10 000 Kč (následné od 500 Kč)

Pravidelné investice: od 500 Kč / měsíc


Otevřené podílové fondy Active Invest navazují na úspěšná fondová portfolia, která jsme řidili již od počátku roku 2004. Cílem dnešních fondů, stejně jako dříve obhospodařovaných portfolií, je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, které jsou složeny z fondů několika různých investičních správců. 

Každý ze tří fondů má svou definovanou investiční strategii – Konzervativní, Vyváženou a Dynamickou. Portfolia fondů jsou aktivně obhospodařována týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.

Výnos z investic do otevřených fondů je u fyzických osob osvobozen od daně v případě, že mezi nákupem a prodejem uplynou alespoň 3 roky. Koncept fondu fondů je tak daňově optimální, protože investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se může dynamicky přizpůsobovat situaci na trzích.

ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ FOND

  • ISIN: CZ0008474194
  • Investiční horizont: doporučen min. 2 roky
  • Rizikový faktor: 1 2 3 4 5 6 7

Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na dluhopisy a cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy a fondy peněžního trhu a do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Vhodné pro investory, kteří nechtějí riskovat výrazné snížení hodnoty své investice a zároveň jsou připraveni přijmout její krátkodobé výkyvy.

Detailní informace o fondu ->

ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ FOND

  • ISIN: CZ0008474210
  • Investiční horizont: doporučen min. 3 až 5 let
  • Rizikový faktor: 1 2 3 4 5 6 7

Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení. Investice jsou zaměřeny na cenné papíry vydávané dluhopisovými fondy, akciovými fondy a na akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a cenné papíry vydávané fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Vhodné pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit určitá finanční rizika, aby zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice.

Detailní informace o fondu ->

ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ FOND

  • ISIN: CZ0008474202
  • Investiční horizont: doporučen min. 5 let
  • Rizikový faktor: 1 2 3 4 5 6 7

Investičním cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) vysokého zhodnocení. Za účelem dosažení tohoto cíle fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a jiných investičních nástrojů. Vhodné pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby zvýšili možnost růstu hodnoty své investice.

Detailní informace o fondu ->

Srovnání výkonnosti  - Active Invest

Ocenění

Soutěž Zlatá koruna, představující kvalitu a tradici, oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu od roku 2003. Investiční program Active Invest získal v letech 2014 až 2019 již šest ocenění v kategorii Podílové fondy.

      

 


Informace pro klienty

Otevřené podílové fondy Active Invest navazují na obhospodařovaná fondová portfolia, která jsme úspěšně řidili již od počátku roku 2004.

Informace platné pro smlouvy k těmto obhospodařovaným portfóliím naleznete zde: