Conseq

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na českém trhu, přičemž její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k 31. 12. 2006) 22,9 %. Pojišťovna Kooperativa vstoupila 1. 3. 1993 na český pojistný trh a k dnešnímu dni její základní jmění činí
3 mld. korun. Kooperativa je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. Hlavním akcionářem společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. Kooperativa je tak součástí významné mezinárodní finanční skupiny, nově zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group (VIG). Ratingová společnost Standard & Poor´s v současné době hodnotí skupinu Vienna Insurance Group známkou „A+“ se stabilním výhledem.

 

Kooperativa pojišťovna, a.s. má ve své nabídce produkt investičního životního pojištění PERSPEKTIVA 4BN, jehož součástí jsou kromě jiných i portfolia řízená naší společností, které můžete rovněž nalézt v naší nabídce: