Conseq

Základní údaje o QI investiční společnosti

Název společnosti:

QI investiční společnost, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985, IČ: 27911497, DIČ: CZ699003166

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1

tel.: +420 225 988 222

fax: +420 225 988 202

e-mail: fondy@qiis.cz

www: www.qiis.cz

Základní kapitál:

Kč 4 000 000,00. Společnost je 100% dceřinou společností Conseq Investment Management, a.s.

 

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

 

Předmět činnosti QI investiční společnosti, a.s.:

 

Kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

Členství v asociacích:

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

 

Akcionáři:

Conseq Investment Management, a.s. - 100 %

Existence koncernu:

Společnost QI investiční společnost, a. s. je součástí koncernu Conseq

Orgány společnosti a management

Představenstvo:

Ing. Jan Vedral, předseda

Ing. Lukáš Vácha, místopředseda

Mgr. Vladan Kubovec, člen

Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., člen

Dozorčí rada:

Ing. Aurelian Teppervien, předseda

Ing. Richard Siuda, místopředseda

JUDr. Šárka Brychcínová, člen