Conseq

Credit Suisse

Globální banka Credit Suisse se sídlem ve švýcarském Curychu je ve světě předním poskytovatelem alternativních investic.

Základní informace o společnosti:

Název:Credit Suisse
Právní forma:investiční společnost s proměnlivým základním jměním
Země registrace:Lucembursko
Adresa:5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Regulační orgán:CSSF (Komise pro dozor finančního sektoru, Lucembursko)
WWW stránky:www.credit-suisse.com

 

Proč investovat do fondů Credit Suisse?

 

Rodina fondů Credit Suisse registrovaných v ČR v současné době zahrnuje více než 80 lucemburských podfondů z pěti deštníků.

Nabídku běžného spektra podílových fondů doplňuje Credit Suise oblastí alternativních tříd (komodity, nemovitosti, hedge fondy, dluhopisy rozvíjejících se trhů, apod.).

 

Investiční manager

Název investičního managera: Credit Suisse Bond Fund Management Company
 Creidt Suisse Equity Fund Management Company
 Credit Suisse Fund Management S. A.

Celková aktiva pod správou: 1.380,5 mld. CHF
Mateřská společnost: Credit Suisse

 

Depozitář, administrátor

Depozitář, administrátor, registrační agent: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.