Conseq

NN Investment Partners

 Základní informace o společnosti:

Název:NN (L), NN (L) International, NN (L) Patrimonial
www:www.nnfondy.cz
Právní forma:investiční společnost s proměnlivým základním jměním
Země registrace:Lucembursko
Adresa:80 route d’Esch, L-1470 Lucemburk
Předseda:Gerard Roelofs
Datum založení:NN (L): 6. 9. 1993, NN (L) International: 18. 5. 1994 a NN (L) Patrimonial: 9. 5. 1986
Registrační číslo:NN (L): č. B 44.873, NN (L) International: č. B 47586, NN (L) Patrimonial: č. B 24.401
Regulační orgán:Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Proč investovat do fondů NN Investment Partners?

NN Investment Partners je mezinárodní finanční instituce původem z Holandska s historií sahající až do roku 1845. Poskytuje širokou škálu produktů a služeb v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv v 15 zemích světa.


Investiční manager

Název: NN Investment Partners B. V.

Celková aktiva pod správou: 246 mld EUR (údaj k 31. prosinci 2018)

NN Investment Partners poskytuje služby v oblasti správy aktiv na domácích i zahraničních trzích. Využívá při své činnosti zkušeností a informací celé sítě poboček v 15 zemích světa. Právě spojení lokálních a globálních informací je nezbytnou podmínkou efektivní správy klientových svěřených prostředků.

Hlavním úkolem NN Investment Partners je optimalizace výnosu plynoucím ze svěřených finančních prostředků proti co nejnižší definované míře rizika prováděných investic. Za klíčové prvky společnost považuje důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů.


Depozitář, administrátor

Depozitář: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Administrátor, registrační agent: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.