Conseq

Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,3 bilionu eur. Prostřednictvím 6 investičních center (Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio) nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. V České republice skupina působí prostřednictvím společností Pioneer investiční společnost, a.s. a Pioneer Asset Management, a.s. a prostřednictvím společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Poskytuje služby nepřetržitě od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.  

 

 

 

 

  

 

Základní informace o manažerské společnosti:

Název:Pioneer Asset Management S.A., společnost skupiny Amundi
Právní forma:akciová společnost
Země registrace:Lucembursko
Adresa:8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg  
Regulační orgán:CSSF (Komise pro dozor finančního sektoru, Lucembursko)
WWW stránky:www.pioneer.cz

Služby investorům v České republice: Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, web: www.pioneer.cz; bezplatná linka Klientského centra: 800 118 844; e-mail: info@pioneer.cz 

 

Proč investovat do fondů Pioneer?

Zahraniční fondy skupiny Amundi - Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer Fund Solutions („Fondy“) pokrývají širokou škálu investičních strategií, zaměřených na různé geografické regiony, s odlišnou mírou rizika. Fondy jsou k dispozici v EUR, USD a vybrané i v CZK, včetně možnosti využít měnově zajištěných tříd. Do všech Fondů je možné investovat v CZK.

 

Investiční manager

Mateřská společnost Fondů:
Pioneer Asset Management S.A., společnost skupiny Amundi
Investiční manažeři Fondů:
Pioneer Investment Management Limited, společnost skupiny Amundi
 
Pioneer Investment Management, Inc, společnost skupiny Amundi
 
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, společnost skupiny Amundi
 
Pioneer Investment Management SGRpA, společnost skupiny Amundi
 
Santander Asset Management SGIIC, S.A.

Sub-investiční manažer pro podfondy Global Multi-Asset a European Potential: Pioneer Investment Management SGRpA, společnost skupiny Amundi

Celková aktiva pod správou: více než 1,3 bilionu eur (kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podle stavu ke konci prosince 2016).


Depozitář, administrátor

Depozitář: Société Générale Bank & Trust, Lucembursko
Administrátor: Société Générale Bank & Trust, Lucembursko
Registrační agent: Société Générale Bank & Trust, Lucembursko

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manažer při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.