Conseq

Asistované strategie spoření ZENIT s Garancí - Doplňkové penzijní spoření

Pro ty z vás, kteří sice chtějí získat zajímavější výnos a jsou ochotni akceptovat to, že hodnota Vašich úspor může v čase kolísat, ale pro finální okamžik, kdy budete chtít peníze čerpat, chcete mít jistotu a písemný závazek, že na Vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili, máme řešení - spořící strategii ZENIT s Garancí.

I strategie s Garancí řeší nejen výběr jednotlivých účastnických fondů do portfolia programu, ale také průběžné přizpůsobování složení portfolia Vašemu životnímu cyklu tak, aby program nabízel co nejoptimálnější poměr výnosu a bezpečí v jednotlivých fázích spoření.

Tím, že garance není průběžná (tzn., že hodnota v průběhu programu může kolísat), ale pouze k cílovému datu, dává i tato strategie při delším než 10 letém horizontu dostatek potenciálu pro výrazně vyšší výnos, než spoření v transformovaném fondu (staré penzijní připojištění) a je tak pro spoření na penzi vhodnější.

V roce 2018 spořící strategie ZENIT získala prestižní Zlatou korunu za nejlepší produkt v kategorii „Penzijní spoření“.

Nečastější dotazy

Mohu sjednat spoření i pro své děti? ANO, doplňkové penzijní spoření je bez omezení dolní věkové hranice.

Dostanu státní příspěvky? ANO, můžete získat až 6 360 Kč ročně na státních příspěvcích a daňových úlevách.

Kdy své peníze dostanu? Standardní nárok na výběr naspořené částky máte od 60 let. Děti mají navíc možnost vybrat třetinu uspořených prostředků v 18 letech. V případě finanční tísně můžete získat peníze formou odbytného již po 2 letech spoření.

 


Konzervativní asistovaná strategie ZENIT s Garancí

Přestože Konzervativní strategie je zaměřena především na investice do bezpečných nástrojů, především dluhopisů, může i její hodnota v čase, byť mírně, kolísat.

Pokud byste se považovali za klienta, pro kterého stojí na prvním místě především jistota, že dostane zpátky minimálně všechny navkládané prostředky, a výše zhodnocení Vám postačuje pouze mírná, potom je pro Vás řešením právě Konzervativní strategie s Garancí.

Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu Zenit za podmínky, že doba Vašeho programu je alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč.


ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Vyvážená asistovaná strategie ZENIT

Pokud chcete získat zajímavější výnos ve Vyvážené strategii a jste ochotni akceptovat fakt, že hodnota Vašich úspor může v čase kolísat, ale pro finální okamžik, kdy budete peníze čerpat, chcete mít jistotu a písemný závazek, že na Vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili, pak řešení pro Vás je Vyvážená strategie s Garancí.

Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu Zenit za podmínky, že doba Vašeho programu je alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč.


ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Dynamická asistovaná strategie ZENIT

Chcete získat zajímavější výnos díky Dynamické strategii a jste ochotni akceptovat fakt, že hodnota Vašich úspor může v čase více kolísat? Pro finální okamžik, kdy budete chtít peníze čerpat, ale chcete mít jistotu a písemný závazek, že na Vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili? Pak řešením pro Vás je Dynamická strategie s Garancí.

 

Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu Zenit za podmínky, že doba Vašeho programu je alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč.


ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY