Conseq

Selection Plus

Program Selection Plus je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím stářím preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem. S blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko a výnos jsou nižší. Současně je navržen tak, aby maximálně stabilizoval výnosy vložených investic.

Investiční manažer: Conseq Investment Management, a. s.

Pravidelné investice: od 500 Kč / měsíc

Investiční horizont: min. 5 let

Vstupní poplatek: max 3,75 % z hodnoty investice  

Rizikový faktor*: 1 2 3 4 5 6 7

 

* Uvedený rizikový faktor se týká strategie před začátkem zkonzervativňování (10+).

Hlavní výhody

  • ZHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR

    Dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových aktiv (zejména akciových fondů), zejména v počáteční fázi, zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora.

  • POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ RIZIKOVOSTI

    Postupné snižování rizikovosti portfolia v posledních letech programu naopak chrání dříve dosažené výnosy a investované prostředky. 

  • REFLEKTOVÁNÍ POTŘEB KLIENTA

    Časový horizont lze navrhnout podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat a celý program funguje zcela automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.

Průběh realokace v jednotlivých letech

Strategie se liší poměrem dynamických a konzervativních investičních nástrojů, ovšem u všech platí, že s přibližujícím se koncem programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky konzervativní.

 

Složení programuRoky do konce programu
více než 10 let 10 let 9 let 8 let 7 let 6 let 5 let 4 roky 3 roky 2 roky 1 rok
AGI Best Styles Global Equity50 %50 %50 %50 %50 %50 %40 %30 %20 %10 % 
AGI Best Styles EM Equity30 %30 %30 %20 %10 %      
AGI Global Small Cap Equity20 %10 %         
Conseq Korporátních dluhopisů 10 %10 %10 %20 %20 %20 %20 %10 %  
Conseq Invest Dluhopisový  10 %20 %20 %30 %30 %30 %30 %40 %30 %
Conseq Invest Konzervativní      10 %20 %40 %50 %70 %