Conseq

Selection Plus - Sazebník

Standardní sazby vstupních poplatků

 Počet let do konce programu   Výše jednorázového vkladu nebo TP s nepředplaceným poplatkem
 0 až 149 999 Kč  150 000 až 499 999 Kč  500 000 až 999 999 Kč  1 000 000 Kč a více
 0 až 3 roky 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 %
 4 až 6 let 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 %
 7 až 10 let 3,25 % 3,00 % 2,75 % 2,50 %
 11 a více let 3,75 % 3,50 % 3,25 % 3,00 %

Zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků

 Plánovaná cílová doba programu  Měsíční pravidelná částka
 0 až 1 249 Kč  1 250 až 3 999 Kč 4 000 až 7 999 Kč  8 000 Kč a více
 5 až 9 let 2,60 % 2,40 % 2,10 % 1,90 %
 10 a více let 3,40 % 3,15 % 2,90 % 2,70 %

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití Cílové částky (předčasným ukončením smlouvy či neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku může být vzhledem ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější.

 Poplatky za obstarání prodeje a ostatní poplatky
 Jednorázový pokyn k prodeji 0,00 Kč
 První Trvalý pokyn k prodeji 0,00 Kč
 Druhý a následující Trvaly pokyn k prodeji (za transakci) 15,00 Kč
Potvrzení obchodů a výpis o stavu investičního účtu 15,00 Kč

Poznámka: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány klientovi.

Minimální objemy pokynů, minimální zůstatek investičního účtu a minimální doba trvání trvalého pokynu

Jednorázové pokyny
První Jednorázový pokyn k nákupu10 000,- Kč
Následný Jednorázový pokyn k nákupu500,- Kč
Jednorázový pokyn k prodeji1 000,- Kč
Minimální objem portfolia10 000,- Kč
Trvalé pokyny (pravidelné investice či výběry)
Trvalý pokyn k nákupu500,- Kč měsíčně
1 500,- Kč čtvrtletně
Trvalý pokyn k prodeji500,- Kč měsíčně
Minimální doba trvání trvalého pokynu5 let