Conseq

Generali Investments CEE

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. nabízí individuálním investorům a institucím komplexní produkty a služby v oblasti kolektivního investování a investičního managementu. Spravuje české podílové fondy vedené v českých korunách a irské investiční fondy nabízené v CZK, EUR a PLN. Mezi její hlavní institucionální klienty patří pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy a současně obhospodařuje aktiva nejvýznamnějších částí Generali CEE Holding B.V. Společnost působí na trhu od roku 1991 a podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR je největším správcem aktiv v České republice. Její aktiva ve správě přesahují 289 mld. Kč. Řadí se tak mezi vedoucí firmy rovněž v regionu střední a východní Evropy.

Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali, nezávislé italské finanční skupiny se silnou mezinárodní působností, která vznikla v roce 1831. Skupina Generali patří mezi přední světové pojišťovny s předepsaným pojistným 74 miliard euro (v roce 2015). Ve více než 60 zemích světa zaměstnává 76 tisíc odborníků. V roce 2015 byla skupina Generali jedinou pojišťovnou, kterou časopis MIT Technology Review zahrnul mezi 50 nejsofistikovanějších společností světa. Skupina Generali zaujímá vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding B.V.

Základní informace o společnosti:

 

Název: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Adresa sídla: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
Celková aktiva pod správou: 289,2 mld. Kč (k 31.12.2016)
Webové stránky: www.generali-investments.cz

 

Proč investovat do fondů Generali Investments CEE?

Máme nejširší tým investičních profesionálů, kteří se z centrálních kanceláří v Praze cíleně zaměřují na region CEE. Pracuje zde více než 120 našich zaměstnanců, na investiční správě se podílí 12 portfolio manažerů a 2 makléři, svá investiční rozhodnutí opíráme o práci 7 analytiků.

Současně sdílíme zkušenosti a analytickou podporu se sesterskými společnostmi v západní Evropě – Generali Investments v Terstu, Paříži a Kolíně nad Rýnem. Naše investiční rozhodování podporuje silný mezinárodní tým s důkladnou znalostí západních trhů, sektorů a společností. Ve skupině aplikujeme disciplinovaný investiční proces, který nám umožňuje konzistentně opakovat dobré výsledky investiční správy. K řízení rizik využíváme investiční modely, abychom chránili investovaný kapitál a při nízké volatilitě stále dosahovali zajímavé úrovně výnosů pro klienty.

Nabídku přímých investic individuálních investorů do široké škály podílových fondů doplňuje nabídka produktů pravidelného investování, investičních programů a produktů životního cyklu.

Depozitář, administrátor:

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (pro české podílové fondy), RBC Investor Services Bank S.A. Dublin Branch (pro irské investiční fondy)

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při obhospodařování investičních fondů dodržuje stanovené investiční limity a pravidla daná legislativou. Depozitář dále provádí správu a úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor: RBC Investor Services Ireland Limited (pro irské investiční fondy)

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet aktuální hodnoty cenných papírů vydávaných fondem.