Conseq

Vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Společnosti Conseq Investment Management, a.s. a partnerská společnosti QI investiční společnost, a.s. získali dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

  • Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq
  • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004912

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Obsahem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Conseq Investment Management, a.s. a partnerské společnosti QI investiční společnost, a.s., které povede ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a adaptabilitu na trhu práce.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

  • Datum zahájení realizace projektu: 01. 10. 2017
  • Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2019