Conseq

Sazebník platný od 1. 9. 2017 - verze Saz-CCI-1709

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.

STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ
Investiční nástrojeHrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem
0 až 349 999 Kč350 000 až 999 999 Kč 1 000 000 Kč a více
Dynamické5,00 %4,10 %3,10 %
Středně rizikové4,00 %3,35 %2,55 %
Konzervativní2,50 %2,05 %1,55 %
Krátkodobé0,50 %0,40 %0,30 %

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditní, smíšené dynamické a nástroje fondů kvalifikovaných investorů
Středně rizikové – typicky nástroje smíšené vyvážené, flexibilní, chráněné a s cílovým datem, dále nástroje nemovitostní a alternativní
Konzervativní – typicky nástroje dluhopisové a smíšené konzervativní
Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investic a peněžního trhu

 

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Plánovaná cílová doba (počet let)

Hrubá měsíční částka k investování 
Menší než 5 000 Kč5 000 Kč až 14 999 Kč15 000 Kč a více
Dynamické Investiční nástroje
2 až 94,60 %4,35 %4,10 %
10 až 194,10 %3,85 %3,60 %
20 a více3,60 %3,35 %3,10 %
Středně rizikové Investiční nástroje
2 až 93,70 %3,50 %3,30 %
10 až 193,30 %3,10 %2,90 %
20 a více2,90 %2,65 %2,45 %
Konzervativní Investiční nástroje
2 až 92,30 %2,20 %2,05 %
10 až 192,05 %1,95 %1,80 %
20 a více1,80 %1,70 %1,55 %
Krátkodobé Investiční nástroje
2 až 90,45 %0,43 %0,40 %
10 až 190,40 %0,38 %0,35 %
20 a více0,35 %0,33 %0,30 %

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití Cílové částky (předčasným ukončením Smlouvy či neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku může být vzhledem ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější. Předplacený vstupní poplatek lze předplatit z Cílové částky odpovídající součtu pravidelných vkladů po dobu max. 35 let, nejdéle však do 70 let věku Klienta.

 

POPLATKY ZA OBSTARÁNÍ PRODEJE
Jednorázový pokyn k prodeji0,00 Kč
Trvalý pokyn k prodeji0,00 Kč

V případě Investičních nástrojů, které mají definováno datum splatnosti, tedy zejména zajištěné fondy, dluhopisy, strukturované dluhopisy či certifikáty, může být při prodeji před splatností účtován poplatek za prodej, a to až do výše 5% z objemu prodeje. Konkrétní výše poplatku je součástí emisních podmínek daného Investičního nástroje, které má Klient k dispozici v sídle Obchodníka nebo na jeho internetových stránkách.

 

NÁKLADY A OSTATNÍ POPLATKY 
Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím prostředků komunikace na dálku0,00 Kč
Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím poskytovatele poštovních služeb15,00 Kč

S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány Klientovi.

 

Minimální objemy Pokynů, minimální zůstatek Investičního účtu a minimální doba trvání Trvalého pokynu

JEDNORÁZOVÉ POKYNY 
První Jednorázový pokyn k nákupu10.000,- Kč / ISIN
Následný Jednorázový pokyn k nákupu500,- Kč / ISIN
Jednorázový pokyn k prodeji1.000,- Kč / ISIN
Minimální zůstatek Investičního účtu10.000,- Kč / ISIN
TRVALÉ POKYNY (PRAVIDELNÉ INVESTICE ČI VÝBĚRY) 
Trvalý pokyn k nákupu

500,- Kč měsíčně / ISIN

1.000,- Kč čtvrtletně / ISIN

Minimální doba trvání Trvalého pokynu2 roky
Trvalý pokyn k prodeji500,- Kč měsíčně / ISIN