Conseq

Přehled alternativních investic

Investujte do průmyslových a rezidenčních nemovitostí, zemědělské půdy, private equity či zelené energie.

Co jsou to alternativní investice

 • Investice mimo regulované trhy s finančními nástroji.
 • Snadno přístupné například prostřednictvím tzv. fondů kvalifikovaných investorů.

Výhody

 • Nízká závislost na finančních trzích (chovají se nezávisle, někdy i opačně než akciové či dluhopisové trhy).
 • Zlepšují poměr výnos/riziko vašeho portfolia.
 • Investice do "hmatatelných" aktiv (nemovitosti, zemědělská půda apod.).

Nevýhody

 • Zajímavý výnos je nutno většinou vyměnit za nižší likviditu než u fondů zaměřených na finanční aktiva.

Fondy kvalifikovaných investorů

 • Oproti fondům kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity.
 • Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů.
 • Vysoká transparentnost daná několikanásobnou kontrolou (obhospodařovatel/administrátor/depozitář/regulátor).
 • Mohou do nich investovat jen investoři splňující určité podmínky.

Podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora:

 • Minimální objem investice musí převýšit 1 000 000 CZK v součtu a u fondů s domicilem na Maltě (Český fond půdy, Accolade) platí v souladu s tamní legislativou vyšší limit 75 tis. EUR do každého z nich.
 • Investor musí prohlásit, že si je vědom rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů.

Jak mohu nakoupit podílové listy fondů alternativních investic

1. Přímý nákup některého z fondů (při dodržení minimálních objemů uvedených výše).

 • Investice do fondů kvalifikovaných investorů Conseq lze vzájemně sčítat a tak snadněji splnit zákonný minimální limit 1 000 000 CZK.

2. Nákup prostřednictvím obhospodařovaného portfolia Private Invest Profi

 • V rámci každé z pěti základních strategií Private Invest Profi zaujímá složka alternativních investic přibližně 10 až 15 % portfolia.
 • Tento podíl lze po dohodě s klientem individuálně zvýšit.

Výběr z alternativních investic

Conseq eko-energetický

Investice do různých způsobů využití zelené energie a energetických úspor.

Conseq opportunity

Investice do aktuálních příležitostí na finančních trzích.

Conseq realitní

Investice do nemovitostí v České republice a ostatních zemích střední a východní Evropy.

Český fond půdy

Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy.

Accolade

Investice především do průmyslových nemovitostí třídy A (dle CBRE).

JET 2, OPF

Investice do průmyslových podniků, které potkáváte každý den.