Conseq

Z historie

Conseq Finance, a.s.

               ...pár slov o zakladateli

Společnost Conseq Finance byla založena v létě 1994 za účelem obchodování s cennými papíry. Na podzim téhož roku jí Ministerstvo financí ČR udělilo pro tuto činnost licenci. Na českém finančním trhu začala společnost aktivně podnikat na jaře 1995 a kromě základního jmění ve výši 300 tis. Kč disponovala pouze odvahou, schopnostmi a entuziasmem svých zakladatelů – Jana Vedrala, Aureliana Tepperviena a Jiřího Kaňáka –, které v závěru roku významně posílil čtvrtý společník – Tomáš Sysel. Ve svých počátcích se specializovala na obchodování s cennými papíry s fixním výnosem. V této oblasti se bezprostředně po prvním roce své činnosti zařadila mezi přední obchodníky s cennými papíry na českém trhu.

V roce 1996 Conseq Finance vstoupila na Burzu cenných papírů Praha, získala od ČNB devizovou licenci a stala se členem prestižní skupiny přímých účastníků aukcí státních dluhopisů.

V následujících letech Conseq Finance rozšířila spektrum svých činností o obchodování s akciemi, oblast firemních financí a zejména o obhospodařování individuálních portfolií a management a distribuci podílových fondů, které později převedla na svou dceřinou společnost Conseq Investment Management, a. s. Z pohledu obratu obchodů s cennými papíry se Conseq Finance stala v roce 1997 největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v České republice a tuto pozici si udržela až do konce roku 2002, kdy utlumila brokerskou činnost.

Conseq Investment Management, a.s.

               ...zrození nezávislého investičního manažera

Růst významu služeb investičního managementu v rámci Conseq Finance a potřeba oddělit jejich poskytování od ostatních obchodních aktivit firmy vyústily v závěru roku 2000 v rozhodnutí založit stoprocentní dceřinou společnost specializovanou pouze na investiční management. V listopadu 2000 byla tedy jediným akcionářem – společností Conseq Finance – založena Conseq Investment Management, a. s., a v počátku následujícího roku, po obdržení příslušné licence, na ni byly převedeny veškeré dosavadní aktivity Conseq Finance v oblasti obhospodařování individuálních portfolií (včetně pracovního týmu pod vedením ředitelky Hany Blovské). V letech 2001–2002 se Conseq Investment Management soustředil na získání nových klientů a dobudování zázemí (informační systém, systém řízení rizik, interní procedury, reporting atd.). Objem obhospodařovaných aktiv se v tomto období zdvojnásobil, čímž společnost pevně zakotvila mezi nejvýznamnějšími investičními manažery v České republice.
Dalším mezníkem v životě Conseq Investment Management byl rok 2003. Společnost převzala od Conseq Finance management fondů Conseq Invest PLC a rozšířila své podnikatelské aktivity o distribuci podílových listů otevřených investičních fondů, a to nejen fondů Conseq Invest, ale rovněž fondů svých obchodních partnerů BNP Paribas Asset Management (fondy Parvest) a Franklin Templeton Investments. V budování distribučních kanálů Conseq Invesment Management navázala na činnost, kterou až do konce roku 2003 vykonávala mateřská společnost Conseq Finance.

 

Kromě změn v podnikatelské činnosti došlo v roce 2003 k významným změnám v akcionářské struktuře a managementu společnosti:

  • V lednu 2003 uplatnila Hana Blovská opci na nákup 20 % akcií společnosti Conseq Investment Management a v březnu se stala 20 % akcionářem této společnosti.
  • V průběhu roku se akcionáři Conseq Finance rovněž dohodli, že odkoupí od Conseq Finance zbývajících 80 % akcií Conseq Investment Management, a to ve stejném poměru, v kterém se tehdy podíleli na kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Conseq Finance. K realizaci této transakce došlo v prosinci 2003.
  • Pracovní tým Conseq Investment Management posílil Jan Vedral – jeden ze zakladatelů, dlouholetý předseda představenstva a ředitel Conseq Finance – a stal se hlavním investičním manažerem a předsedou představenstva.

V současnosti je Conseq Investment Management pevnou součástí kapitálového trhu v České republice. Objemem obhospodařovaného majetku se Conseq Investment Management řadí mezi největší investiční manažery v České republice.

O spokojenost klientů, kterými jsou zejména domácí institucionální investoři, domácí průmyslové podniky, v menší míře i municipality a rovněž také významná skupina privátních klientů, se stará stabilizovaný a velmi kvalitní profesionální tým.