Conseq

Conseq Venture Debt

NECHTE VAŠE INVESTICE JÍT S DOBOU. INVESTUJTE DO FINTECH SPOLEČNOSTÍ.INVESTICE DO START-UPŮ – FENOMÉN SOUČASNÉHO INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ.
Nové firmy přinášejí do ekonomiky svěží vítr a jsou jedním z hybatelů novodobé průmyslové revoluce.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s.
a Enern Invetments
si rozdělili role i podíl rovným dílem.

Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU

 • fond kvalifikovaných investorů
 • fond Orbit Capital (SICAV), podfond CONSEQ VENTURE DEBT
 • upisovací období 9/2019 až 12/2021 (může být předčasně ukončeno). Nejdéle první tři měsíce probíhají nákupy za 1 CZK, následně již za aktuální hodnotu investičních akcií.
 • předpokládaný výnos do splatnosti 10 % p. a. (očekávané celkové IRR investora průměrně za celou dobu života podfondu)
 • očekávaná výše pravidelné roční dividendy 6 % p.a.
 • investiční horizont 810 let
 • investice v CZK
 • třída I1 – institucionální pro investice nad 1 mil. EUR (CZ0008044310)
 • třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ (CZ0008044328)
 • vstupní poplatek dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %
 • výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu)
 • standardní obchodní dny kvartální (maximálně do konce roku 2021) a následně roční (vždy k 30. 6.)


CO JE VENTURE DEBT

Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.

Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).

 

Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber. 

 

PROČ DO FONDU INVESTOVAT

 • Spojení silných partnerů na fondu spolupracuje společnost Enern, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Damejidlo, Rohlík či Twisto a Conseq, největší nezávislý investiční manažer v České republice. 
 • Nová, investory dosud neobjevená, investiční přiležitost
 • Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
 • Bezpečnější než private equity a navíc se zajímavým výnosovým potenciálem, sníží kreditní riziko investorů.
 • Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
 • Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už behem života fondu.

JAKÝ PŘÍBĚH NABÍZÍME? PROČ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA?

 • Vznikly desítky nových start-up společností, které prokázaly svou životaschopnost a potřebují kapitál na svůj další růst.
 • Globální venture debt fondy se začínají zajímat o náš region, zatím zde však chybí silný lokální hráč.
 • Jako lokální hráči máme výhodu v tom, že dokážeme vytvořit obchodní model vyhovující podmínkám pro daný trh. Pro začínající společnosti znamená forma tohoto kapitálu výhodnější (levnější) financování.

NA JAKÉ TYPY SPOLEČNOSTÍ SE BUDE FOND ZAMĚŘOVAT? • POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
  - generují pravidelné výnosy
  - nabízí žádaný produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou pro zákazníky a zároveň málo podléhající hospodářskému cyklu
  - silné akcionářské zázemí
  - byla možnost sledovat je od samého začátku

 • POŽADOVANÉ KVANTITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
  - alespoň 2 roky existence
  - alespoň dva silní a bonitní akcionáři
  - alespoň 5 mil. EUR získaného kapitálu
  - adekvátní tržby v řádu alespoň 2 mil. až 20 mil. EUR

RIZIKA INVESTICE

 • Riziko likvidity
  Investice je určena pro investory s investičním horizontem 8 let a více. Odkup před uplynutím celé investiční periody podkladového fondu bude zpoplatněn vysokým výstupním poplatkem nebo nemusí být v krajních případech možný vůbec.

 • Tržní rizika vztahující se k podkladovým aktivům
  Fond prostřednictvím podkladového fondu participuje na firmách a jejich dluhu z různých odvětví ekonomiky, které většinou nepodléhají zákonné regulaci a nejsou obchodovány na veřejných finančních trzích.
  Část portfolia Fondu, která nebude dočasně umístěna v cílových aktivech tj. venture dluhu nebo venture dluhopisech, bude umístěna v likvidních finančních aktivech s adekvátním rizikem. Výkonnost Fondu tak nemusí přesně kopírovat výkonnost cílových aktiv.

 • Operační rizika vztahující se k podkladovým aktivům Riziko ocenění podkladových aktiv, riziko protiprávního jednání managementu a zaměstnanců podkladových firem.

 • Rizika vztahující se ke státům, na které se podkladový fond zaměřuje
  Politická, ekonomická, inflační a další rizika. 

KONTAKT

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Leták Conseq Venture Debt

Brožura Conseq Venture Debt

Klíčové informace pro investory třída I1

Klíčové informace pro investory třída I2

Statut a dodatek fondu Orbit Capital SICAV