Conseq

Naši lidé

 Jan Vedral, předseda představenstva

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

 

Hana Blovská, místopředsedkyně představenstva

Vystudovala matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. První čtyři roky své praxe, od roku 1993, pracovala v Československé obchodní bance. Nejdříve v odboru custody, později jako zástupkyně ředitele odboru obchodování s cennými papíry. Na obou uvedených pozicích byla odpovědná zejména za přípravu produktů a budování vztahů s klienty z řad mezinárodních finančních institucí. V custody se mimo jiné spolupodílela na vzniku procesů, jež umožnily vstup prvním zahraničním investorům na nově vzniklý český kapitálový trh. V odboru obchodování s cennými papíry zase naopak otevírala cestu prvním českým investorům na zahraniční kapitálové trhy. Tyto své zkušenosti měla dále možnost uplatnit ve společnosti Expandia Finance na pozici ředitelky divize sales and trading. Do společnosti Conseq Finance nastoupila v roce 1999 a řídila zde skupinu investičního managementu. Po založení dceřiné společnosti Conseq Investment Management se stala její ředitelkou. Do její odpovědnosti patří strukturace produktů, jejich marketing a prodej. Dále se zaměřuje na navazování a rozvoj vztahů s klienty a distribučními zástupci.

  

Richard Siuda, člen představenstva a ředitel prodeje

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Na počátku posledního roku studií byl v roce 2001 přijat do společnosti Conseq Investment Management na pozici portfolio administrátor. Po dvou letech přestoupil do nově vznikajícího oddělení prodeje investičních produktů prostřednictvím nezávislých investičních zprostředkovatelů. V roce 2006 byl jmenován do pozice ředitele retailového prodeje a zvolen členem představenstva. V rámci skupiny Conseq je zodpovědný za vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery, a to jak v oblasti investičních fondů, tak doplňkového penzijního spoření, které společnost Conseq od roku 2013 také nabízí.

Ondřej Matuška, člen představenstva a senior portfolio manažer

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor pro oblast zahraničních kapitálových trhů. Po ukončení studia působil kratší dobu jako analytik v oddělení komerčního bankovnictví Erste Bank Sparkassen CR, později České spořitelny. Do společnosti Conseq Finance nastoupil v roce 2000. Jako junior portfolio manažer zodpovídal za řízení cash-flow klientských portfolií a exekuci investičních rozhodnutí. Od roku 2003 působí jako portfolio manažer v Conseq Investment Management, kde je primárně odpovědný za dluhopisové složky klientských portfolií a za fondy Conseq Invest Dluhopisový, Konzervativní dluhopisový a Dluhopisů nové Evropy. V investičním týmu s Janem Vedralem se podílí na vytváření investičních strategií. V srpnu roku 2008 byl zvolen členem představenstva.

Lukáš Vácha, člen představenstva a obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universität zu Köln v Kolíně nad Rýnem.
Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy.
V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Světové banky.
Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB jako account manager pro institucionální klienty.
V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů.