Conseq dluhopisový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 2 930 491 236 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 2 464 611 919 CZK
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (30. 11. 2021) 1,1890 CZK
 • Roční maximum
 • (26. 10. 2021) 1,1940 CZK
 • Roční minimum
 • (1. 12. 2020) 1,1594 CZK
 • Poplatky za správu

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • Investiční preference
 • Kategorie zákazníka
 • Schopnost nést ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,08 %
 • 1 měsíc
 • -0,42 %
 • 3 měsíce
 • 0,14 %
 • 6 měsíců
 • 0,65 %
 • Od počátku roku
 • 2,10 %
 • 1 rok
 • 2,61 %
 • 2 roky
 • 3,72 %
 • 3 roky
 • 8,31 %
 • 5 let
 • 7,42 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 18,90 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,84 %
 • 3 roky
 • 2,70 %
 • 5 let
 • 1,44 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 1,99 %