Doplňkové penzijní spoření ZENIT s bonusem pro věrné klienty

V rámci ZENITu je možné zvolit konzervativní, vyváženou, dynamickou nebo garantovanou strategii, které se liší různým zastoupením dluhopisových a akciových fondů.
Pro všechny však platí, že podíl akciové složky v čase postupně klesá na úkor složky dluhopisové, tedy méně rizikové.

Penzijní program Zenit nabízí komplexní strategie spoření složené z jednotlivých účastnických fondů Conseq penzijní společnosti.

Je založen na tzv. strategii životního cyklu, kdy se na počátku využívají spíše dynamičtější fondy, které mají vyšší potenciál výnosu, ale jejich hodnota může více kolísat, zatímco ke konci programu se postupně přesouvají naspořené prostředky do fondů konzervativních tak, aby jeho hodnota už příliš nekolísala a hodnota Vašich úspor a případné dříve dosažené zisky tak již nemohly být zásadně ohroženy krizí na akciových trzích.

 

ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

Výhody strategie životního cyklu

 • ZHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR
  Na počátku penzijního programu se využívají spíše dynamičtější fondy, které mají vyšší potenciál výnosu, ale jejich hodnota může více kolísat, zatímco ke konci programu se postupně přesouvají naspořené prostředky do fondů konzervativních.
 • POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ RIZIKOVOSTI
  Portfolio bude postupně zkonzervativňováno tak, aby jeho hodnota už příliš nekolísala a hodnota Vašich úspor a případné dříve dosažené zisky tak již nemohly být zásadně ohroženy krizí na akciových trzích.
 • REFLEKTOVÁNÍ POTŘEB KLIENTA
  Všechny asistované strategie řeší nejen výběr jednotlivých penzijních fondů do portfolia programu, ale také přizpůsobování složení portfolia Vašemu životnímu cyklu tak, aby program nabízel co nejoptimálnější poměr výnosu a bezpečí v jednotlivých fázích spoření.
Zhodnocení asistovaných strategií 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 od založení od založení p.a.
Dynamická asistovaná strategie spoření ZENIT 17,92 % 11,94 % -0,01 % 9,89 % 8,86 % -8,73 % 17,55 % -3,40 % 21,26 % 98,40 % 7,91 %
Vyvážená asistovaná strategie spoření ZENIT 13,08 % 9,62 % 0,19 % 7,13 % 5,56 % -5,85 % 13,31 % -1,86 % 14,85 % 68,88 % 5,99 %
Konzervativní asistovaná strategie spoření ZENIT 8,24 % 7,31 % 0,39 % 4,37 % 2,26 % -2,97 % 9,07 % -0,32 % 8,43 % 42,38% 4,00 %

Zhodnocení jednotlivých strategií je kalkulováno před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).


Kolik si naspoříte na důchod? A kolik získáte od zaměstnavatele či od státu? Vyzkoušejte naši kalkulačku.

Celkem naspořeno na penzi:  Kč

Příspěvky účastníka
 Kč
Příspěvky zaměstnavatele
 Kč  % p.a.
Státní příspěvky
 Kč  % p.a.
Zhodnocení
 Kč  % p.a.
Bonus
 Kč
Uvedený výpočet je pouze ilustrativní. Ve výpočtu předpokládáme očekávaný průměrný roční výnos u jednorázových vkladů % a u pravidelných vkladů %. Očekávané výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Srovnání strategií ZENIT dle zastoupení akciového fondu a zbývající cílové doby

Zbývající cílová doba 15 a více let 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Dynamická strategie 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23 % 17 % 11 % 5 % 0 %
Vyvážená strategie 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 55 % 46 % 39 % 33 % 26 % 20 % 15 % 11 % 7 % 3 % 0 %
Konzervativní strategie 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 25 % 22 % 19 % 16 % 13 % 10 % 7 % 5 % 3 % 1 % 0 %
Garantovaná strategie* 90 % 85 % 78 % 71 % 63 % 55 % 47 % 40 % 33 % 26 % 20 % 15 % 11 % 7 % 3 % 0 %

* maximální možný podíl akciové složky

Dynamické asistované strategii, je větší část prostředků alokovaná v Globálním akciovém fondu. V době, kdy Vám do důchodového věku zbývá dlouhá doba, může hodnota portfolia díky akciovému fondu více kolísat, ale přinášet vyšší výnosy.

Ve Vyvážené asistované strategii, je část prostředků alokovaná v Globálním akciovém fondu a část v Dluhopisovém fondu. V době, kdy Vám do důchodového věku zbývá dlouhá doba, může hodnota portfolia díky akciovému fondu kolísat a přinášet tak mírně vyšší výnosy.

Konzervativní asistované strategii, je větší část prostředků alokovaná v Dluhopisovém fondu. V době, kdy Vám do důchodového věku zbývá dlouhá doba, může hodnota portfolia díky akciovému fondu kolísat – i když v případě Konzervativní strategie spíše mírně - a přinášet tak mírně vyšší výnosy.

Garantované asistované strategii, je větší část prostředků alokovaná v Globálním akciovém fondu. V době, kdy Vám do důchodového věku zbývá dlouhá doba, může, stejně jako v případě Dynamické strategie, hodnota portfolia díky akciovému fondu více kolísat, ale zároveň má potenciál přinášet vyšší výnosy.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Popis obchodních podmínek
Dokumentace penzijního programu; verze 1601-1901 Klienti, kteří odmítli přejít na obchodní podmínky typu B2201 s účinností od 1. 5. 2022.
Dokumentace k penzijnímu programu; verze B2201 Garance uzamyká hodnotu vždy při pětiletém výročí smlouvy. Garance 100 % vkladů. Tři garantované strategie. Na smlouvu je připisován věrnostní bonus. Možnost zpětné rebalance u garantovaných strategií (tři garantované strategie), tj. možnost přesunu prostředků z dluhopisové složky do akciové.
Dokumentace k penzijnímu programu; verze C2201  Jedna garantovaná strategie. Minimální podíl akcií v garantované strategii 10 % (před realokací k cílovému věku). Maximální doba trvání garance 50 let. Možnost zpětné rebalance u garantované strategie. U garantované strategie hodnota chráněných vkladů 100 % s možností redukce po max. 5 %*. Minimální doba garance 10 let. Na smlouvu je připisován věrnostní bonus. 

* U příspěvků vložených v situaci, kdy jsou výnosy státních dluhopisů záporné po dobu do splatnosti odpovídající cílové době smlouvy.


 

Přehled účastnických fondů, které jsou součástí jednotlivých strategií ZENIT

 

Název Penzijní společnost Datum platnosti ceny Aktuální hodnota penzijní jednotky 1M (%) 3M (%) 6M (%) 1R (%) 3R (%) 5R (%)
Conseq globální akciový účastnický fond Conseq penzijní společnost, a.s. 31. 1. 2023 1,9181 CZK 5,60 % 14,03 % 9,08 % -4,81 % 10,32 % 14,56 %
Conseq povinný konzervativní fond Conseq penzijní společnost, a.s. 31. 1. 2023 1,0716 CZK 0,47 % 1,70 % 3,03 % 4,54 % 4,80 % 5,65 %
Conseq dluhopisový účastnický fond Conseq penzijní společnost, a.s. 31. 1. 2023 1,2359 CZK 0,91 % 3,54 % 4,38 % 4,01 % 7,12 % 12,45 %
Conseq Target Bond 2035 účastnický fond Conseq penzijní společnost, a.s. 31. 1. 2023 1,0694 CZK 1,31 % 4,04 % 5,55 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

  Garantovaná strategie

  V rámci penzijního programu Zenit má klient možnost volby sjednání Garantované strategie, u které je zajištěna návratnost vkladů k cílovému věku strategie spoření.

   Podpora

   Vše pro naše klienty na jednom místě - přehled častých dotazů, potřebných formulářů a dokumentů, stejně jako užitečné kalkulačky a informace o aplikaci Můj Conseq.  

    Přehled účastnických fondů

    Základem naší nabídky je několik penzijních fondů s různými investičními strategiemi. Tyto fondy jsou pak v různém poměru zastoupeny v rámci Asistovaných strategií spoření ZENIT.