Conseq dluhopisový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 2 647 123 935 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 2 234 641 057 CZK
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (8. 6. 2021) 1,1846 CZK
 • Roční maximum
 • (8. 6. 2021) 1,1846 CZK
 • Roční minimum
 • (9. 6. 2020) 1,1401 CZK
 • Poplatky za správu

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • Investiční preference
 • Kategorie zákazníka
 • Schopnost nést ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,10 %
 • 1 měsíc
 • 0,13 %
 • 3 měsíce
 • 0,72 %
 • 6 měsíců
 • 2,08 %
 • Od počátku roku
 • 1,73 %
 • 1 rok
 • 4,44 %
 • 2 roky
 • 5,93 %
 • 3 roky
 • 8,28 %
 • 5 let
 • 8,53 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 18,46 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,92 %
 • 3 roky
 • 2,69 %
 • 5 let
 • 1,65 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 2,06 %