Conseq dluhopisový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 2 039 794 307 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 1 798 456 839 CZK
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (2. 6. 2020) 1,1342 CZK
 • Roční maximum
 • (25. 2. 2020) 1,1562 CZK
 • Roční minimum
 • (24. 3. 2020) 1,1043 CZK
 • Poplatky za správu

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • Investiční preference
 • Kategorie zákazníka
 • Schopnost nést ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,31 %
 • 1 měsíc
 • 1,50 %
 • 3 měsíce
 • -1,90 %
 • 6 měsíců
 • -1,06 %
 • Od počátku roku
 • -1,41 %
 • 1 rok
 • 1,72 %
 • 2 roky
 • 3,41 %
 • 3 roky
 • 2,24 %
 • 5 let
 • 4,16 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 13,42 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,69 %
 • 3 roky
 • 0,74 %
 • 5 let
 • 0,82 %
 • 10 let
 • Od založení
 • 1,74 %