Conseq dluhopisový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 3 114 591 032,53 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 2 288 615 128,35
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (14. 5. 2024) 1,3609 CZK
 • Roční maximum
 • (7. 5. 2024) 1,3618 CZK
 • Roční minimum
 • (16. 5. 2023) 1,2429 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq penzijní společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 19. 2. 2013
 • Země registrace
 • Česká republika

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • Od počátku roku
 • 2,45 %
 • 1 rok
 • 9,79 %
 • 2 roky
 • 7,07 % p.a.
 • 14,65 %
 • 3 roky
 • 4,81 % p.a.
 • 15,13 %
 • 5 let
 • 4,14 % p.a.
 • 22,49 %
 • 10 let
 • 2,60 % p.a.
 • 29,24 %
 • Od založení (19. 2. 2013)
 • 2,78 % p.a.
 • 36,09 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

 • 2014
 • 5,00 %
 • 2015
 • 0,60 %
 • 2016
 • 1,61 %
 • 2017
 • -1,04 %
 • 2018
 • -0,09 %
 • 2019
 • 4,84 %
 • 2020
 • 1,23 %
 • 2021
 • 2,02 %
 • 2022
 • 3,09 %
 • 2023
 • 8,47 %