Conseq globální akciový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách a to investicemi na akciových trzích v různých regionech a zemích světa včetně rozvíjejících se, a to přímo nákupem akcií či jiných majetkových cenných papírů (včetně cenných papírů fondů kolektivního investování) nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo hodnoty akcií nebo jiných majetkových cenných papírů, jakož i hodnoty finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií či jiných majetkových cenných papírů. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo ceny cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. Finanční prostředky, které slouží ke krytí závazků vyplývajících z držených finančních derivátů a dočasně volné finanční prostředky může Fond investovat zejména do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo obdobných likvidních cenných papírů.

Fond je akciovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako akciový fond, který investuje na akciových trzích, a to přímo nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě akcií nebo obdobných cenných papírů, jakož i finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo ceně cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování.

 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 6 846 374 196 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 3 667 321 442 CZK
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (21. 3. 2023) 1,8669 CZK
 • Roční maximum
 • (29. 3. 2022) 1,9588 CZK
 • Roční minimum
 • (11. 10. 2022) 1,6275 CZK
 • Poplatky za správu

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -1,07 %
 • 1 měsíc
 • -2,70 %
 • 3 měsíce
 • 2,76 %
 • 6 měsíců
 • 7,51 %
 • Od počátku roku
 • 2,78 %
 • 1 rok
 • 0,79 %
 • 2 roky
 • -0,61 %
 • 3 roky
 • 48,84 %
 • 5 let
 • 15,76 %
 • 10 let
 • 86,69 %
 • Od založení (19. 2. 2013)
 • 86,69 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,31 %
 • 3 roky
 • 14,18 %
 • 5 let
 • 2,97 %
 • 10 let
 • 6,44 %
 • Od založení (19. 2. 2013)
 • 6,38 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

 • 2015
 • 3,84 %
 • 2016
 • 10,81 %
 • 2017
 • 9,96 %
 • 2018
 • -9,69 %
 • 2019
 • 18,96 %
 • 2020
 • -3,92 %
 • 2021
 • 23,40 %
 • 2022
 • -13,06 %