Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.
 
 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 640 440 477,09 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 596 917 340,93 CZK
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (24. 1. 2023) 1,0729 CZK
 • Roční maximum
 • (17. 1. 2023) 1,0737 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 3. 2022) 1,0000 CZK
 • Poplatky za správu

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • Investiční preference
 • Kategorie zákazníka
 • Schopnost nést ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Tolerance rizika (SRRI)

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,07 %
 • 1 měsíc
 • 1,30 %
 • 3 měsíce
 • 4,49 %
 • 6 měsíců
 • 6,02 %
 • Od počátku roku
 • 1,64 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (31. 3. 2022)
 • 7,29 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (31. 3. 2022)