Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.
 
 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 681 799 990,25 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 627 339 373,89
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (30. 5. 2023) 1,0868 CZK
 • Roční maximum
 • (30. 5. 2023) 1,0868 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 5. 2022) 1,0064 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq penzijní společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 31. 3. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • Od počátku roku
 • 2,96 %
 • 1 rok
 • 8,10 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (31. 3. 2022)
 • 7,41 % p.a.
 • 8,68 %