Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.
 
 

Základní informace

 • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
 • 1 193 237 258,41 CZK
 • Aktuální počet penzijních jednotek
 • 1 017 634 892,77
 • Aktuální hodnota penzijní jednotky
 • (23. 7. 2024) 1,1726 CZK
 • Roční maximum
 • (23. 7. 2024) 1,1726 CZK
 • Roční minimum
 • (3. 10. 2023) 1,0781 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq penzijní společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 31. 3. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • Od počátku roku
 • 1,21 %
 • 1 rok
 • 5,79 %
 • 2 roky
 • 7,64 % p.a.
 • 15,87 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (31. 3. 2022)
 • 7,12 % p.a.
 • 17,26 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

 • 2023
 • 9,76 %