ZENIT Garance

Naše Garance je nejširší na trhu. Vztahuje se na všechny strategie, Vámi vložené prostředky, státní příspěvky i příspěvky zaměstnavatele. Navíc dochází v pětiletých intervalech k uzamykání hodnoty účtu.

Pro ty z vás, kteří sice chtějí získat zajímavější výnos a jsou ochotni akceptovat to, že hodnota Vašich úspor může v čase kolísat, ale pro finální okamžik, kdy budete chtít peníze čerpat, chcete mít jistotu a písemný závazek, že na Vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili, máme řešení - spořící strategii ZENIT s Garancí.

I strategie s Garancí řeší nejen výběr jednotlivých účastnických fondů do portfolia programu, ale také průběžné přizpůsobování složení portfolia Vašemu životnímu cyklu tak, aby program nabízel co nejoptimálnější poměr výnosu a bezpečí v jednotlivých fázích spoření.

Tím, že garance není průběžná (tzn., že hodnota v průběhu programu může kolísat), ale pouze k cílovému datu, dává i tato strategie při delším než 10 letém horizontu dostatek potenciálu pro výrazně vyšší výnos, než spoření v transformovaném fondu (staré penzijní připojištění) a je tak pro spoření na penzi vhodnější.

ONLINE UZAVŘENÍ SMLOUVY

Spořicí strategie ZENIT je pravidelně oceňovaným produktem v prestižní anketě Zlatá koruna. V roce 2019 obsadila druhé místo a získala tak Stříbrnou korunu v kategorii „Penzijní spoření“. První místo kategorie v roce 2019 obsadil a Zlatou korunu tak již potřetí za sebou obhájil Conseq globální akciový fond.


Podmínky uzavření strategie s garancí

Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu Zenit při splnění těchto podmínek:

 • doba vašeho programu bude alespoň 10 let
 • výše měsíčního příspěvku bude min. 500 Kč
 • poplatek za garanci bude hrazen každý měsíc (při zpoždění s úhradou poplatku za garanci ve výši 3 plateb závazek garance zaniká)

Sazebník poplatků za garanci

Typ garantované strategie Z pravidelně placených příspěvků Z jednorázově placených příspěvků a převedených prostředků
Konzervativní 3 % zdarma
Vyvážená 4 % zdarma
Dynamická 5 % zdarma

Ukázkový příklad 

Níže uvedený příklad je pouze hypotetický. Znázorňuje vývoj hodnoty penzijního účtu se sjednanou garancí a pro jednoduchost je modelován pouze jednorázově zaplacený příspěvek. Jak je z grafu patrné, během 20 let hodnota účtu kolísá v návaznosti na ceny aktiv na finančních trzích.

Počáteční vklad stanovuje první úroveň garantované hodnoty a dále se v pětiletých cyklech garantovaná hodnota případně zvyšuje (uzamykají se dosažené zisky) dle podmínek sjednané garance. Klient tak má garantováno, že hodnota jeho penzijního účtu bude mít při dovršení cílového data hodnotu minimálně ve výši naposledy stanovené garantované hodnoty, tedy vložených prostředků a případně dříve uzamčených dosažených zisků.

Před dovršením cílového data může hodnota penzijního účtu libovolně kolísat. Je-li však aktuální hodnota k datu kteréhokoliv pátého výročí smlouvy nižší než dříve stanovená garantovaná hodnota, platí tato dříve stanovená garantovaná hodnota a pokles hodnoty penzijního účtu nemá na její výši vliv. Naopak je-li hodnota účtu ke sledovanému datu vyšší, uzamkne se nová garantovaná hodnota na úrovni aktuální hodnoty účtu.

Základní úroveň garantované hodnoty stanovují veškeré vklady na penzijní účet, tedy příspěvky účastníka, příspěvky zaměstnavatele i státní příspěvky připsané na penzijní účet před dovršením cílového data. Poplatek za garanci se však vypočítává pouze z příspěvků účastníka.

Vybírá-li klient prostředy před dovršením cílového data, získává aktuální hodnotu penzijního účtu, která může být i nižší než garantovaná hodnota.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

  Doplňkové penzijní spoření ZENIT

  V rámci ZENITu je možné zvolit konzervativní, vyváženou a dynamickou strategii, které se liší různým zastoupením dluhopisových a akciových fondů. Pro všechny však platí, že podíl akciové složky v čase postupně klesá na úkor složky dluhopisové, tedy méně rizikové.

  Penzijní připojištění

  Nové smlouvy o penzijním připojištění již není v současné době možné uzavírat. Spoření i výplata dávek stávajících smluv se i nadále řídí původními podmínkami a platným penzijním plánem. Pokud máte zájem o spoření na penzi se státní podporou, využijte...

   Podpora

   Vše pro naše klienty na jednom místě - přehled častých dotazů, potřebných formulářů a dokumentů, stejně jako užitečné kalkulačky a informace o aplikaci Můj Conseq.  

    Přehled účastnických fondů

    Základem naší nabídky je několik penzijních fondů s různými investičními strategiemi. Tyto fondy jsou pak v různém poměru zastoupeny v rámci Asistovaných strategií spoření ZENIT.