Jak jsou chráněny úspory v doplňkovém penzijním spoření

Finanční prostředky ve fondech doplňkového penzijního spoření jsou odděleny od majetku správce - penzijní společnosti.

Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor - Česká národní banka.

Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti.

    • Doplňkové penzijní spoření