Jak změním oprávněné osoby?

  • Transformovaný fond/penzijní připojištění I. Penzijní plán - na formuláři Oznámení o změně s vlastnoručním podpisem klienta. Je možné jej oskenovat a zaslat emailem.
  • Transformovaný fond/penzijní připojištění II. Penzijní plán - na formuláři Oznámení o změně s úředně ověřeným podpisem a zasláno korespondenčně.
  • Doplňkové penzijní spoření -  na formuláři Oznámení o změně s úředně ověřeným podpisem a zasláno korespondenčně.
    • Doplňkové penzijní spoření
    • Penzijní připojištění