Jak změním údaje (telefon, adresu, email...)?

  • Transformovaný fond/penzijní připojištění - na formuláři Oznámení o změně s vlastnoručním podpisem klienta. Je možné jej oskenovat a zaslat emailem.
  • Doplňkové penzijní spoření - změna adres a telefonního čísla z emailu uvedeného ve smlouvě. Změna telefonního čísla na formuláři Oznámení o změně s vlastnoručním podpisem klienta. Je možné jej oskenovat a zaslat emailem.
    • Doplňkové penzijní spoření
    • Penzijní připojištění